Vallo zavádza opatrenia proti netransparentným výrubom v Bratislave. Pribudla aj nová zelená hliadka

  • O pozitívnych účinkoch zelene v mestách dnes už nikto nepochybuje. Aj tak sme však pravidelne svedkami opačného trendu
  • Zeleň z miest mizne, a to pri rekonštrukciách námestí (výruby stromov a vydláždenie) alebo v rámci iných stavebných a investičných činností
  • Bratislava chce po novom, aby bol každý jeden výrub celkom transparentný
20160303_stromy_005329593-min
TASR- Michal Svítok
  • O pozitívnych účinkoch zelene v mestách dnes už nikto nepochybuje. Aj tak sme však pravidelne svedkami opačného trendu
  • Zeleň z miest mizne, a to pri rekonštrukciách námestí (výruby stromov a vydláždenie) alebo v rámci iných stavebných a investičných činností
  • Bratislava chce po novom, aby bol každý jeden výrub celkom transparentný

S príchodom prvých jarných dní prichádza do slovenských miest aj zvuk motorových píl. Namiesto pozorovania pučania listov sme svedkami necitlivých orezov či úplného výrubu stromov. Z miest nám rok čo rok miznú prirodzené vetrolamy – stromy, ktoré v horúčavách znižujú teplotu v mestách, robia tieň, zachytávajú vodu a tvoria úkryt pre živočíchov, ktorí v mestskom – sterilnom prostredí nemajú šancu prežiť. Tam, kde len pred časom bola zelená alej, zostala planina s ktorou má developer svoje veľkolepé plány.

zdroj: TASR - Michal Svítok

Niekedy sú samozrejme výruby na mestských pozemkoch nevyhnutné a je potrebné ich realizovať. Viac ako v ktorejkoľvek inej oblasti je však v tomto smere nutné vyžadovať transparentnosť, aby sme my – obyvatelia mesta mali možnosť pilčíkom a kompetentným „pozerať priamo popod prsty.”

Samostatná podstránka pre zeleň

Jedným z  prvých krokov k transparentnosti týkajúcej sa zveľaďovania zelene je aj vytvorenie samostatnej podstránky, kde mesto zverejňuje všetky informácie týkajúce sa úkonov spojených so správou zelene a umiestňovanie tabúľ na miestach, kde plánuje daný výrub vykonať.

„Aj pre nás je zeleň najdôležitejšou súčasťou nášho mesta, o ktorú sa treba zodpovedne starať a zveľaďovať ju. Aj preto robíme sériu opatrení pre odborné ošetrenie a obnovu drevín v Bratislave,” píše vedenie mesta na oficiálnej stránke.

„Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o prebiehajúcich a plánovaných orezoch, výruboch a výsadbách drevín v správe hlavného mesta SR Bratislavy, spolu s pripojenou odbornou dokumentáciou – erudovaným stanoviskom odborníka: dendrologickým posudkom alebo rozhodnutím o výrube,” pokračuje vedenie mesta.

Občania hlavného mesta tak budú vždy plne infomovaní o prebiehajúcej  a plánovanej správe zelene. Cieľom je tieto aktivity robiť efektívne po legislatívnej, ale aj odbornej stránke. Mesto Bratislava taktiež začína pripravovať plán systematickej obnovy a udržateľnosti zelene. Nakoľko náhradnú výsadbu za dreviny vyrúbané v zimnom alebo predjarnom období nie je vhodné realizovať na jar, môže sa stať, že niektoré plochy po vyrúbaných stromoch môžu podľa vedenia mesta ostať dočasne prázdne.

Podľa kompetentných je to preto, aby sa dreviny sadili metodicky správnym postupom. A teda, aby už novovysadené stromy mali lepšiu šancu prežitia na pôvodných miestach. V marci 2019 musí mesto Bratislava vykonať výrub na viacerých miestach v Bratislave, medzi nimi sa nachádza aj 34 kusov drevín v havarijnom stave na Vajnorskej ulici. Spolu 20 stromov je celkom v havarijnom stave a 14 kusov je určených na výrub z bezpečnostného hľadiska. Na týchto miestach majú byť po výrube počas jesene vysadené nové dreviny.

Ak aj napriek všetkému budeš mať podozrenie na nelegálny výrub, je možné dať kedykoľvek podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, kde stručne uvedieš, kde a kedy si zistili výrub, čo „zmizlo“ a kedy približne. Je dobré uviesť aj adresu a meno, pretože anonymné podania SIŽP neprešetruje.

Pribudla celkom nová zelená hliadka

Nahlásiť pokazené a preplnené smetné koše, pozbierať smeti v kríkoch či na ulici, upratať konáre polámané po veternej smršti, odniesť kameň na chodníku, pozametať kopy popadaného lístia.

Skrátka – operatívne a hlavne okamžite zbaviť Staré Mesto drobných neestetických nešvárov to je úlohou dvojčlenného tímu Staromestskej hliadky, ktorú založila starostka Zuzana Aufrichtová – ZA Staré Mesto.


„Riešia podnety obyvateľov, ale aj sami aktívne ,skenujú´ Staré Mesto a pátrajú po nedostatkoch, ktoré sú schopní na mieste vyriešiť. Je taká staromestská rýchla rota. Sú vybavení vrecami na odpad, metlami aj základným opravárskym náradím,“ objasnila na facebookovej stránke Starého Mesta starostka.

Staromestskú hliadku tvorí manželský pár, obaja sú už niekoľko rokov zamestnancami miestneho úradu. Spoznáš ich podľa zeleného pracovného oblečenia s nápisom Staromestská hliadka. Keď ich stretneš, pokojne im nahlás neporiadok v tvojom okolí.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech