Veľká očista slovenskej polície: Stovku policajtov obvinili zo zneužívania právomoci, korupcie, aj lustrovania

  • Vlaňajšok bol pre políciu Slovenskej republiky rokom očisty
  • Z trestných činov obvinili až takmer stovku policajtov, 0,45 % z nich pôsobilo v riadiacej funkcii
Polícia SR
Facebook/Polícia Slovenskej republiky
  • Vlaňajšok bol pre políciu Slovenskej republiky rokom očisty
  • Z trestných činov obvinili až takmer stovku policajtov, 0,45 % z nich pôsobilo v riadiacej funkcii

V roku 2020 vzniesli vyšetrovacie orgány obvinenie voči 99 policajtom pre 173 trestných činov. Ako sa ďalej uvádza v Správe o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a finančnej správy za rok 2020, z celkového počtu obvinených policajtov bolo 15 v riadiacej funkcii. Podiel obvinených z celkového počtu 22 114 policajtov tvorí podľa správy 0,45 percenta, informuje SITA.

Na páchaní trestných činov sa podieľali aj civilisti

„V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 obvinil aj 10 civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva alebo samostatnými skutkami, napríklad poskytnutím úplatku za účelom získania neoprávneného prospechu,“ uvádza sa v dokumente.

Pokiaľ ide o skladbu trestnej činnosti, spomedzi 173 zaznamenaných trestných činov, ktoré spáchali policajti alebo bývalí policajti, boli v najväčšom počte páchané trestné činy proti poriadku vo verejných veciach. Konkrétne v minulom roku zaznamenali 96 takýchto skutkov.

Nakreslil penis a zastavil svetový obchod. Kedy dostanú obrovskú loď zo Suezského prieplavu je čoraz viac otázne

„Táto skupina predstavuje 55,50 % z celkového počtu 173 spáchaných trestných činov. V skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach bol najpočetnejšie zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý bol spáchaný v 52 prípadoch,“ uvádza sa v materiáli.

30 prípadov korupcie

Do kategórie trestných činov proti verejnému poriadku patria podľa správy aj korupčné trestné činy, ktorých bolo v roku 2020 zaznamenaných celkovo 30.

„Medzi závažné konania, ktoré patria do tejto kategórie trestných činov, sú aj prípady, kedy sa policajti snažili ovplyvniť, alebo iným spôsobom mariť vyšetrovanie. V roku 2020 boli zaznamenané prípady, kedy sa policajti dopustili trestného činu marenia spravodlivosti, trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti,“ uvádza sa v dokumente.

Zdravotníkom neverili, že sa koronavírusom nakazili v práci. Štát konečne zakročil

Dopravné nehody a trestné činy voči majetku

Pokiaľ ide o trestné činy proti životu a zdraviu, v minulom roku ich zo strany policajtov zaznamenali 18. V tejto skupine bolo najviac trestných činov spojených s dopravnými nehodami s účasťou policajtov.

V roku 2020 bolo zo strany policajtov spáchaných 13 trestných činov proti majetku. Najčastejšie išlo o trestný čin podvodu. „Medzi najpočetnejšie trestné činy, ktoré nespadajú do vyššie uvedených kategórií, patrili v roku 2020 prípady, kedy policajti bez služobného dôvodu vykonávali lustrácie v informačných systémoch ministerstva a následne takto získané osobné údaje a služobné informácie odovzdávali neoprávneným osobám alebo dokonca osobám z kriminálneho prostredia, čím sa dopustili trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi,“ konštatuje dokument.

Obvinenie bolo v minulom roku vznesené aj voči siedmim príslušníkom ZVJS a ôsmim príslušníkom finančnej správy.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech