Veľký prehľad opatrení, ktoré musíš od dnešného dňa na Slovensku dodržiavať

 • Od dnešného dňa platí v našej krajine núdzový stav
 • Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia, o ktorých by si mal určite vedieť
koronavirus hrancie
Facebook/ Polícia SR
 • Od dnešného dňa platí v našej krajine núdzový stav
 • Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia, o ktorých by si mal určite vedieť

Od dnešného dňa platí na Slovensku núdzový stav, ktorý potrvá nasledujúcich 45 dní. V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom území.

„Z pohľadu trestného práva je potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že núdzový stav je podľa Trestného zákona krízovou situáciou, ktorá podmieňuje pri niektorých trestných činov spáchaných počas jej trvania možnosť uloženia prísnejších trestov,“ upresňuje na socialnej sieti Polícia SR.

Nový rekord: Na Slovensku máme 797 nových prípadov koronavírusu, testov bolo takmer 10 000

Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia. Týkajú sa maximálneho počtu osôb v prevádzkach, hromadných podujatí, otvorení reštauračných zariadení, zákazu rodinných osláv/svadieb/karov (okrem obradov). Nové pravidlá sa týkajú aj nosenia rúšok.

Od dnes rúška aj v exteriéri 

Povinnosť nosiť rúško stále platí v interiéri s výnimkou vlastnej domácnosti, kúpalísk, wellness centier či pri cvičení v interiéri. Rúško je od 1. októbra potrebné nosiť aj v exteriéri, ak sa človek nachádza vo vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, s ktorými nežije v jednej domácnosti.

Rúška musia nosiť aj zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore. Výnimku z nosenia rúška má zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok sa predĺžila aj pedagógom a odborným zamestnancom a žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl.

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Slováci naleteli na nebezpečný hoax o nosení rúšok u žien. Gynekológ prezradil aká je pravda

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Rúška sú povinné aj pri hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri. Takisto sú povinné v hľadiskách divadiel či športových hál a štadiónov.

Rúška sa nemusia nosiť na čas nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, napríklad v prevádzkach verejného stravovania alebo v priestoroch obchodných centier, ktoré sú určené na konzumáciu (food courty, kaviarne, reštaurácie).

V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné ti hrozí pokuta  v blokovom konaní do výšky 1000 eur. Počas mimoriadnej situácie je však možné udeliť pokutu až do výšky 1659 eur.

Karanténa a hranice

V zozname menej rizikových krajín sa od 1. októbra 2020 nachádzajú: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Vatikán.

Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín EÚ, sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo sa po príchode musia preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR.

V prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia  sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na stránke korona.gov.sk a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Sajfa ukázal Slovákom ako prebieha testovanie na COVID-19. Žiaden čip do mozgu som nedostal

Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, a rovnako sa musia sa zaregistrovať na webe korona.gov.sk. Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru.

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili rizikovú krajinu, sú povinné registrovať sa na korona.gov.sk a po prílete sa pri kontrole touto registráciou preukázať.

Česká republika

Česko bolo zaradené medzi „červené“, Policajný zbor vykonáva náhodnú kontrolnú vozidiel prichádzajúcich z Českej republiky. Cestovanie na územie ČR je pre obyvateľov SR obmedzené, pri návrate pre nich platí povinná karanténna. Výnimky z povinnej karantený platia pre: 

 • pendlerov
 • osoby zamestnané v špecifických oblastiach (zdravotníctvo, opatrovateľstvo, veda-výskum, pedagogika, sezónne práce – poľnohospodárstvo/potravinárstvo)
 • študentov (a jednu sprevádzajúcu osobu – môžu ju mať so sebou, nemusia)
 • športovcov idúcich na tréning
 • osoby, ktoré sa idú postrať o rodinného príslušníka v sprievode maximálne ďalšej osoby
 • osoby, ktoré idú obhospodarovať pôdu do 10 km od štátnej hranice
 • umelci idúci na vystúpenia/nakrúcania

Recipročne platí výnimka aj pre osoby s trvalým pobytom v ČR, ktoré idú na územie SR s cieľom štúdia pričom môžu mať aj sprievod v podobe jednej osoby. Všetky vyššie uvedené výnimky sa pri možnej kontrole musia hodnoverne preukázať dokladom/potvrdením, ktorý zdôvodňuje ich právo na výnimku.

Výnimky pre pendlerov z ČR

Keďže sa náhodné kontroly vykonávajú sústavne len na hranici s Českou republikou, nasledujúce výnimky sa týkajú iba pendlerov z ČR. Ak máš trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ale miesto výkonu prácu (aj živnostníci) sa nachádza v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na teba nevzťahuje. Nezabudni mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce.

„Upozorňujeme, že to, či vás pustia na svoje územie susedné krajiny je vylúčne v ich kompetencii.  V prípade, že vo vašej domácnosti žijú nezamestnané osoby, môžu prekračovať hranice bez povinnosti karantény len s osobou, ktorá potvrdenie o práci má,“ objasňuje Polícia.

Rakúsko

 • slovenská, ani rakúska strana nevykonávajú kontroly
 • povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
 • hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Maďarsko

 • slovenská strana nevykonáva kontroly
 • maďarská strana umožňuje vstup iba tým cudzincom, ktorí majú na jeho území trvalý alebo prechodný pobyt (Lakcim karta) a ich rodinným príslušníkom
 • občania SR môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak v priebehu 5 dní pred svojim príchodom absolvovali test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a majú o tom potvrdenie
 • občania SR, ktorí chcú vstúpiť na územie Maďarska a budú sa zdržiavať do 30 km od štátnej hranice, majú vstup povolený na 24 hodí
 • povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
 • ďalšie špecifické výnimky a spôsob, ako požiadať o udelenie výnimky na vstup do Maďarska nájdete nižšie na webe MZV SR
 • otvorené hraničné priechody: Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod), Rajka – Čuňovo (starý priechod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00), Komárno – Komárom, Komárno nový Monoštorský most, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť, Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto, Vámosszabadi – Medveďov, Letkés – Salka, Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty, Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros, Somoskőújfalu – Šiatorská Bukovinka, Tornanádaska – Hosťovce, Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa

Poľsko

 • slovenská, ani poľská strana nevykonávajú kontroly
 • povinná karanténa sa na občanov SR vracajúcich sa z tohto územia nevzťahuje
 • hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Ukrajina

 • od 28. septembra 2020 je povolený vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. (viac info pozri nižšie web MZV SR)
 • Ukrajina je červená krajina, pre osoby vracajúce sa na územie SR platí povinná karanténa
 • otvorené hraničné priechody: Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj, Veľké Slemence – Mali Selmenci (pre peších od 8:00 do 20:00)
Zdroje: Facebook/ Polícia SR, uvzsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech