Veľký prehľad opatrení: Preukázať negatívnym testom sa budeš musieť len v týchto prípadoch

 • Od soboty 24.10. platí pre celé Slovensko zákaz vychádzania
 • Uznesenie obsahuje niekoľko výnimiek, povinnosť preukázania sa negatívnym testom sa líši v závislosti od regiónov
 • Od soboty 24.10. platí pre celé Slovensko zákaz vychádzania
 • Uznesenie obsahuje niekoľko výnimiek, povinnosť preukázania sa negatívnym testom sa líši v závislosti od regiónov

Od soboty 24.10. vstúpia na Slovensku do platnosti rozšírené opatrenia v rámci núdzového stavu, ktoré sa dotknú celej krajiny. Platiť budú do nedele 1.novembra.

Zákaz vychádzania a prísnejšie opatrenia voči ostatným okresom čakajú Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Tento zákaz sa vzťahuje na všetkých obyvateľov Slovenska, no obsahuje potrebné výnimky, ktoré ti detailne popíšeme v tomto článku.

Orava, Bardejov a zvyšok

V sobotu 24. októbra vstúpia do platnosti rozšírené opatrenia, ktoré umožnia všetkým obyvateľom Slovenska slobodný pohyb len v nižšie uvedených prípadoch. Obyvatelia najpostihnutejších regiónov (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov) sa budú v niektorých prípadoch musieť preukázať správou o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného minimálne 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa uznesenia a počas trvania zákazu podľa uznesenia.

plošné testovanie na koronavírus
zdroj: SITA/Viktor Zamborský

To znamená, že môžu využiť plošné testovanie, alebo PCR testovanie indikované obvodným lekárom či hygienikom alebo si môžu zaplatiť súkromný test.

Preukázanie sa správou o negatívnom výsledku RP-PCZ alebo antigénového testu na COVID-19 sa v rámci trvania týchto rozšírených opatrení,  teda od 24.10. do 1.11. nevzťahuje na zvyšok Slovenska. Pre obyvateľov zvyšných regiónov budú platiť rovnaké výnimky, ako pre najpostihnutejšie regióny, no nebudú sa musieť v rámci využitia ktorejkoľvek z výnimiek preukázať negtívnym výsledkom testu.

Prinášame ti odpovede na najčastejšie otázky:

Dokedy sa môžem vrátiť domov?

Slobodný dojazd do bydliska je možný pre všetkých obyvateľov Slovensko do 25. októbra 2020

Budú školy otvorené?

Od pondelka 26.10. dôjde k zatvoreniu všetkých škôl, to bude trvať do 27.11., výnimkou ostávajú detské jasle a zariadenia starostlivosti pre deti do 3 rokov, materské školy a prvý stupeň základných škôl.

Koronavírus ONLINE: Na Orave a v Bardejove testy ukázali už 1 506 vysoko infekčných ľudí

Smiem sa presúvať za inou osobou?

Ak je táto osoba odkázaná na tvoju starostlivosť, je nesamoobslužná, prípadne si nevie zabezpečiť pokrytie základných životných potrieb, výnimka umožňuje dané potreby uskutočniť, a teda aj tvoj presun.

Kto musí mať negatívny test a kedy?

V rámci rozšírených opatrení od 23.10. do 1.11. sa musia preukázať testom len obyvatelia najrizikovejších okresov (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov) a to len v štyroch prípadoch – cesty do a zo zamestnania, pobytu v prírode špecifikovanom vyššie, doprovode (nie ceste) maloletého dieťaťa do zariadenia starostlivosti či MŠ a prvého stupňa ZŠ, pri návšteve pošty, banky, poisťovne, trafiky, servisu, autoservisu, STK, kľúčovej služby, čistiarne, práčovne a optiky.
V ostatných prípadoch nemusíš pri kontrole predložiť negatívny výsledok testu.

Platí zákaz vychádzania počas celého týždňa?

Sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania je platná od 24. októbra do 1. novembra, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, a teda je možné sa slobodne pohybovať medzi 01.00 až 05.00 ráno.

Čo mi hrozí, ak pri kontrole nebudem mať negatívny test?

V takom prípade ti môže byť udelené pokuta až do výšky 1 650 eur v zmysel porušenia povinnej karantény.

zdroj: TASR /Erika Ďurčová

Pravidlá platné pre Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov kedy je certifikát s negatívnym testom povinný:

 • cesta do a zo zamestnania alebo cesta na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti (nutnosť preukázať sa negatívnym testom)
 • kúpa novín a tlačovín, servis telekomunikačných zariadení, cesta na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky, taktiež platí, že ak niektoré z týchto služieb nevyhnutne potrebuješ, mal by si to uskutočniť v najbližšej možnej pobočke od miesta bydliska (nutnosť preukázať sa negatívnym testom)
 • pobyt v prírode v rámci okresu a extravilána, teda vonkajšej časti obce na území ležiacom mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (nutnosť preukázať sa negatívnym testom)
 • doprevádzanie maloletého dieťaťa do a z centra starostlivosti pre deti do troch rokov, taktiež materskej školy a prvého stupňa základnej školy (nutnosť preukázať sa negatívnym testom)

Pravidlá platné pre Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov bez povinnosti preukázania sa negatívnym testom

 • nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogérie, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenia starostlivosti o deti, zabezpečenia starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, pričom táto výnimka platí, len ak sú potreby zabezpečené v najbližšej možnej predajni od miesta bydliska
 • zabezpečenie životných potrieb z predošlého bodu pre inú osobu – susedská výpomoc, starostlivosť o inú osobu návšteva
 • zdravotníckeho zariadenia v prípade neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným
 • cesta na vykonanie certifikovaného RT-PCR testu alebo antigénového testu
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst
 • cesta za účelom starostlivosti o inú osobu, ak je na takú pomoc odkázaná
 • venčenie psa a mačky vo vzdialenosti do 100 metrov od bydliska
 • cesta maloletého dieťaťa do a z centra starostlivosti pre deti do troch rokov, taktiež materskej školy a prvého stupňa základnej školy, táto výnimka umožňuje len cestu, doprevádzanie dieťaťa je podmienené preukázaním sa negatívnym testom
 • cesta osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
  opatrenia 24.10. 1.11. Slovensko koronavírus
  zdroj: Canva/Rebeka Jakubová

Pravidlá platné pre ostatné okresy Slovenska sú bez povinnosti preukázať sa negatívnym testom

 • cesto do a zo zamestnania alebo cesta na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti
 • kúpa novín a tlačovín, servis telekomunikačných zariadení, cesta na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky, taktiež platí, že ak niektoré z týchto služieb nevyhnutne potrebuješ, mal by si to uskutočniť v najbližšej možnej pobočke od miesta bydliska
 • pobyt v prírode v rámci okresu a extravilána, teda vonkajšej časti obce na území ležiacom mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti
 • nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogérie, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenia starostlivosti o deti, zabezpečenia starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, pričom táto výnimka platí, len ak sú potreby zabezpečené v najbližšej možnej predajni od miesta bydliska
 • zabezpečenie životných potrieb z predošlého bodu pre inú osobu – susedská výpomoc, starostlivosť o inú osobu
 • návšteva zdravotníckeho zariadenia v prípade neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným
 • cesta na vykonanie certifikovaného RT-PCR testu alebo antigénového testu
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst
 • cesta za účelom starostlivosti o inú osobu, ak je na takú pomoc odkázaná
 • venčenie psa a mačky vo vzdialenosti do 100 metrov od bydliska
 • cesta maloletého dieťaťa do a z centra starostlivosti pre deti do troch rokov, taktiež materskej školy a prvého stupňa základnej školy
 • doprevádzanie maloletého dieťaťa do a z centra starostlivosti pre deti do troch rokov, taktiež materskej školy a prvého stupňa základnej školy
Zdroj: Teraz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech