Vianočné dobroty, pokoj a kopa odpadu. Tu je návod, ako ho správne recyklovať

  • Po chvíľke nadšenia z vianočných darčekov príde otázka, kam so všetkým použitým baliacim papierom
  • Tento rok si spoločnosť, ktorá sa stará o tento odpad v našom hlavnom meste pre obyvateľov pripravila podrobný manuál, ako so zvyškami sviatkov správne zaobchádzať
  • Vedel si, že 1. január a Veľkonočný pondelok sú jediné dva dni v roku, kedy ich „v akcii” neuvidíš?
vian
grafpicf.pw/Pinterest
  • Po chvíľke nadšenia z vianočných darčekov príde otázka, kam so všetkým použitým baliacim papierom
  • Tento rok si spoločnosť, ktorá sa stará o tento odpad v našom hlavnom meste pre obyvateľov pripravila podrobný manuál, ako so zvyškami sviatkov správne zaobchádzať
  • Vedel si, že 1. január a Veľkonočný pondelok sú jediné dva dni v roku, kedy ich „v akcii” neuvidíš?

Dlhé dni príprav v podobe nakupovania darčekov, pečenia koláčikov, behania do potravín a späť sú už minulosť a dnes si už len užívame pokojné obdobie medzi sviatkami. Niektorí v práci, niektorí doma. Dosť však bolo tipov na vianočné darčeky pre babku, maminu aj domáceho miláčika. Dnes je aktuálnou témou to, ako si poradíš s prepáleným olejom, v ktorom si vyprážal kapra, kopami od radosti roztrhaného baliaceho papiera či rozbitými vianočnými ozdobami.

Spoločnosť OLO, a. s. (Odvoz a likvidácia odpadu), ktorá má na území najväčšieho slovenského mesta Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a aj v celom odpadovom hospodárstve nášho hlavného mesta, prichádza s parádnym manuálom, ktorý ti pomôže všetko efektívne roztriediť.

Vedel si napríklad, že zber odpadu, dotrieďovanie, preprava a recyklácia vytvára viac pracovných miest ako samotné skládkovanie a spaľovanie odpadov? Alebo že vytriedením a recykláciou 100 ton papiera sa zachráni 1 hektár storočného lesa alebo že na výrobu bicykla je potrebných 670 recyklovaných hliníkových plechoviek?

OLO, a. s. v prvom rade upozorňuje na to, že na produkciu odpadov by sme mali myslieť už v čase príprav na sviatky. Najmä nenakupovať viac, než dokážeme spotrebovať, namiesto baliaceho papiera využiť textilné tašky, ktoré je možné opätovne využiť. Ak si sa však na zero-waste Vianoce tento rok ešte nenaladil, musíš si poradiť s množstvom odpadu a všetko správne vytriediť do farebných kontajnerov tak, aby si mohol pokojne spávať.

  • Do modrého kontajnera na papier patrí: baliaci papier, papierové tašky, krabice a kartóny, obálky. Ďalej sem patria noviny, časopisy, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, obálky a kancelársky papier. Objemnejšie obaly je dobré, kvôli úspore miesta, zošliapnuť alebo rozlomiť na menšie časti.
  • Do žltého kontajnera na plasty patria: plastové tašky a mašle, fólie, plastové krabičky, neznečistené plastové fľaše od nápojov, obaly od kozmetiky, plastové obaly z domácností, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny. Objemnejšie obaly je dobré, kvôli úspore miesta, zošliapnuť.
  • Do zeleného kontajnera na sklo patria: sklenené poháriky, fľaše, obaly od majonéz, zaváranín, sklenené črepy a vázy. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť ich obsah.
  • Do čierneho kontajnera na zmesový odpad patrí: bio odpad z kuchyne a domácností, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky, rozbité sklenené ozdoby, papier na pečenie.

Zdroj: olo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech