Nosene – Startitup Vlog #SláskouZaPeniazmi

Slovenský sekáč, ktorý si Bratislavčania zamilovali – Nosene! “Chceme ukázať, že za nakupovanie v sekáčoch sa nemusí nikto hanbiť.“ #SLaskouZaPeniazmi (Partner vlogu: Slovenská sporiteľňa)

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní