Video: Toto bude nové tla­čid­lo “Páči sa mi” na Face­bo­oku!

Rišo Néveri / 8. októbra 2015 / Business

Iba nedáv­no sme infor­mo­va­li o ozna­me zo stra­ny Face­bo­oku, že pra­cu­jú na tzv. Dis­li­ke ale­bo “Nepá­či sa mi” tla­čid­le. Vyze­rá to tak, že prá­ve výsle­dok tých­to prác začal dnes Face­bo­ok tes­to­vať vo svo­jej apli­ká­cii.

 

"Dnes spúšťame testovanie Reactions - nový druh Like tlačidla, ktoré je omnoho expresívnejšie", píše Zuckerberg na nástenke svojho profilu približne mesiac potom, ako oznámil, že v zákulisí konečne začali práce na dlho očakávanom tlačidle "Nepáči sa mi." Nejedná sa síce o doslovné Dislike tlačidlo (zrejme by bol Facebook zahltený negatívnymi reakciami a niektorí by to nezvládli), ide skôr o rozšírenie existujúceho "Páči sa mi." 

 

 

Tlačidlo Like sa na Facebooku nachádza už naozaj dlhú dobu a deň čo deň ho používatelia Facebooku stlačia toľkokrát, až čísla presahujú miliardy. Je tomu tak, pretože stlačiť Like nás nestojí takmer nič. Je to jednoduchá "nepráca". Netreba komentovať, stačí dať Páči sa mi. Dlhé roky bola však modrá spoločnosť bombardovaná otázkami ako "Kedy konečne dostaneme tlačidlo Nepáči sa mi!" A zdá sa, že Mark to pochopil: "Nie každý moment je šťastnou chvíľou a niekedy chcete jednoducho vyjadriť súcit. Vtedy tlačidlo Páči sa mi nie je úplne ideálne." 

 

Rozšírením existujúceho tlačidla bude však možné vyjadriť smútok, súcit a ďaľšie pocity, ktoré sme doteraz vyjadrovali v komentároch, alebo emotikonmi. Facebook toto nové tlačidlo testuje v aplikácii a aktivovať sa dá dlhým podržaním tlačidla Páči sa mi. 

 

Pridať komentár (0)