Vie­te, čo je to cowor­king?

Michal Tomek / 15. apríla 2014 / Tools a produktivita

Zamýš­ľa­li ste sa nie­ke­dy nad tým, že to, čo je pre star­tu­po­vú komu­ni­tu samoz­rej­mos­ťou, pre ostat­ný­ch nemu­sí zna­me­nať nič? Naprí­klad také slo­vo „cowor­king“. Nie je asi jedi­ný star­tu­pis­ta, kto­rý by sa v neja­kom cowor­kin­gu neoci­tol. Spot, Con­nect, Way­ra, Clus­ter­haus – pokoj­ne menuj­te ďalej. 

 

Je však stále väčšia časť ľudí, ktorí toto slovo ešte nepočuli. Tak som sa zamyslel nad tým, či existuje definícia coworkingu,  a ako by som tento pojem vysvetlil napríklad svojim rodičom. Ak by ste mali podobný problém, ponúkam vám zopár riešení.

 

Wikipedia

Podľa internetovej encyklopédie ide o štýl práce, ktorý zahŕňa zdieľaný pracovný priestor, v ktorom ľudia vykonávajú na sebe nezávislé aktivity. To znamená, že nepracujú na jednom jedinom projekte alebo v jednej firme. Skôr naopak, ide o samostatné osobnosti, ktoré by inak pracovali z domu alebo ľudí, ktorí sú často na cestách a potrebujú priestor len dočasne. Tiež môže ísť o zhromaždenie ľudí, ktorí síce pracujú nezávisle na sebe, no zdieľajú podobné hodnoty a vyhľadávajú ten synergický efekt, ktorý spoločné priestory ponúkajú – či už spolupráca, mentoring, nové nápady, projekty, a iné.

 

Čo hovoria ďalšie definície?

Aby som však len sucho neparafrázoval Wikipediu, nižšie ponúkam dve videá o definícii coworkingu.

V prvom sa moderátor najskôr pýta ľudí, či vôbec vedia, o čom je reč. Správnu odpoveď povie až piaty človek. 

 

  

Druhé video popisuje koncept coworkingu v peknej, animovanej podobe. Vedeli ste, že počet coworkingov sa za posledné dva roky zvýšil o 400%?

 

 

A nezabudnime na prvé coworkingové priestory v dejinách:

 lemasney.com

zdroj: lemasney.com, 10nl

 

 

Pridať komentár (0)