Vyhorieť môžeš nielen v práci. Psychologička radí, ako sa pred ním zachrániš

  • Vyhorieť môžeš v akejkoľvek práci i v bežnom živote
  • Ako sa tejto duševnej smrti vyhnúť?
Unsplash
  • Vyhorieť môžeš v akejkoľvek práci i v bežnom živote
  • Ako sa tejto duševnej smrti vyhnúť?

Syndróm vyhorenia je oficiálna diagnóza, ktorá má typické príznaky. Väčšinou sa prejavuje tak, že ťa práca prestáva baviť, máš pocit neustálej únavy, mrzutosti a tak nejak bledne aj radosť v iných sférach života. Vyhorenie môže byť napríklad následkom dlhotrvajúceho stereotypu alebo nadmerného zaťaženia. 

Na to, ako sa s vyhorením popasovať alebo ako mu predísť, sme sa porozprávali s psy­cho­lo­gičkou, me­diá­torkou, kňažkou i spre­vá­dzačkou PhDr. De­ni­sou Pin­ko­vou z po­ra­den­ského cen­tra Psy­chee.

Ako nevyhorieť? Dá sa tomu vôbec predísť?

Z mojej praxe som pochopila, že vyhorenie sa vôbec nemusí týkať len práce – postihuje akýkoľvek náš vnútorný rozmer od emočného, cez vzťahový až po profesijný. Predchádzať vyhoreniu je možné len vtedy, ak sme schopní každodenne bilancovať svoju schopnosť a pomer prijímania a dávania v celom našom živote.

Je pravda, že človek by mal každých 5 rokov meniť zamestnanie, aby nevyhorel?

Veľakrát sa mi v terapeutickej praxi potvrdilo, že nie je potrebné robiť radikálne vonkajšie zmeny, ale drobné vnútorné osobnostné metamorfózy, ktoré nás nútia pracovať na sebe samých vo frustrujúcich otázkach. Vyhorenie je dôsledkom dlhodobého nenaplnenia nielen základných potrieb, ale i vyšších hodnôt od ktorých sa odvíja kvalita bytia.

zdroj: Pixabay

Ako zvýšiť pracovnú efektivitu? 

Pracovná efektivita sa nedá len zvyšovať, je to premenná, ktorá v čase pracuje spolu s našimi internými nastaveniami fyzickými, psychickými i duchovnými. Celková schopnosť sústrediť sa na prácu, ponoriť sa do nej a nechať tam 100 percent je spojená s našim vzťahom k profesii, ktorú vykonávame a s otázkami ako: “Čo nám okrem zarábania naša pracovná pozícia prináša, v čom nás zdokonaľuje a dáva nám nový rozmer sebazážitku?“

Ako ja vravím netreba len kreatívne cvičiť, ale hlavne kreatívne žiť. Život ma naučil, že všetkým pracovným čím som si prešla, bola predpríprava na to, čo ma čakalo potom.

zdroj: Unsplash

Ako sa vyhorenie prejavuje? Čo ho spôsobuje?

Vyhorenie sa prejavuje celodennou únavou aj po 10 hodinovom intenzívnom spánku, nechuťou nielen pracovať, ale i žiť. Človek je v letargií, ktorá sa ťažko prekonáva a takýmto dlhodobým “prežívaním” môže viesť ku vážnejším psychickým problémom. Spôsobuje neschopnosť človeka odhadnúť svoj energetický potenciál, je tam zvýšená tendencia podávať výkon s nedostatočným venovaním sa sebe a svojmu dobíjaniu bateriek, vzdelávaniu. Sústredíme pozornosť len na jednu vec – prácu, vzťah, pomoc a daná vec sa stane našou “duševnou smrťou”.

Je vyhorenie častý jav medzi Slovákmi?

Áno, je to častý celosvetový jav týkajúci sa dnešnej rýchlej doby bez ochoty porozumieť veciam, ktoré sa nám v živote dejú.

Ako si človek môže pomôcť, ak má pocit, že vyhorieva?

Prvým krokom by mala byť ochota spomaliť, príp. zastaviť sa pri pocite prázdnoty, ktorú už dlhodobo prežívame. Prázdnota prichádza, keď sme všetko investovali von a nič sme neinvestovali dovnútra. Je to transformačný moment, kedy jedinec, ktorý si plne uvedomuje, že sa s ním niečo deje, môže započať cestu nového životného štýlu i vnútorného posunu. K vyhoreniu dochádza, keď nám naša duša hovorí – potrebuješ viac – možno viac času pre seba, viac čítať, viac tvoriť, viac sa hýbať, viac komunikovať, viac SEBA spoznávať. Prichádza moment, ktorý v terapií nazývam rozširovaním vnútorných priestorov.

zdroj: Pixabay

Pri ktorých zamestnaniach ľudí najviac postihuje vyhorenie?

Vrcholový manažment, kde sú kladené vysoké požiadavky na človeka, priama kontaktná práca s ľuďmi, kde sa stretávame s množstvom ľudí, nálad a postojov. Ale vyhorieť môže aj účtovníčka, ktorá celý život robí v jednej a tej istej miestnosti sama bez ľudí okolo. Nemyslím si, že vyhorenie je primárne závislé od profesie, skôr ide o predispozíciu ako zvládať zvýšené vonkajšie nároky na seba a vedieť ich dorovnať schopnosťou uvedomenia – tak na toto aktuálne mám, alebo nemám, toto aktuálne chcem, alebo nechcem.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK