Vyhraj 2 lís­tky a znet­wor­kuj sa aj ty na Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava #2

Lukáš Gašparík jr. / 19. novembra 2014 / Startupy

Už budúci týž­deň vo štvr­tok 27. novem­bra sa v Bra­ti­slave usku­toční druhé vyda­nie Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava #2. Ak sa chceš zúčast­niť, stačí sa zapo­jiť do súťaže o 2 lís­tky a vidíme sa.

Druhé vyda­nie bra­ti­slav­ského „pione­ersu“ sa bude konať v pries­to­roch Con­nect Cowor­king so začiat­kom o 19:00 hod. Pri tejto prí­le­ži­tosti vyhla­suje Star­ti­tUP v spo­lu­práci s Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava súťaž o 2 vstu­penky.

Zapoj sa aj ty do súťaže. Je to jed­no­du­ché! Stačí ak dáš like na našu face­book fan­page, budeš zdie­ľať náš post a si v hre. 2 lís­tky vyhrá ten, kto bude mať naj­viac likeov na svo­jom zdie­ľaní.

Súťaž bude pre­bie­hať do 26. Novem­bra 18:00 a víťaz bude uve­rej­nený na našej face­book fan­page.

Držíme palce! :)

VIAC INFO TU

Pridať komentár (0)