Zuzana stojí na čele nadácie, vďaka ktorej si aj Slováci môžu dovoliť špičkové zdravotnícke služby

  • Zuzana Nováková pracuje v Nadácii ADELI ako jej správkyňa od roku 2017
  • Tvrdí, že práca s chorými ju napĺňa a vidí v nej skutočný zmysel
  • Pomáhať chce nielen pacientom, ale aj ich rodinám, aby mohli žiť plnohodnotný život
  • Za minulý rok sa nadácii podarilo na 2% z daní vyzbierať 890-tisíc eur, ktoré putujú na pomoc chorým
Archív Nadácia ADELI
  • Zuzana Nováková pracuje v Nadácii ADELI ako jej správkyňa od roku 2017
  • Tvrdí, že práca s chorými ju napĺňa a vidí v nej skutočný zmysel
  • Pomáhať chce nielen pacientom, ale aj ich rodinám, aby mohli žiť plnohodnotný život
  • Za minulý rok sa nadácii podarilo na 2% z daní vyzbierať 890-tisíc eur, ktoré putujú na pomoc chorým

Prednedávnom sme ti priniesli článok o špičkovom slovenskom Medicínskom centre ADELI. Aby si zdravotnú starostlivosť centra mohli dovoliť aj slovenskí pacienti, vznikla Nadácia ADELI, ktorá pomáha spolufinancovať terapiu domácich pacientov, tým liečbu totiž poisťovne preplácajú iba minimálne.

My sme sa porozprávali so Zuzanou Novákovou, ktorá pracuje v Nadácii ADELI ako jej správkyňa a v rozhovore nám prezradila, ako sa dostala do nadácie a prečo má táto práca pre ňu zmysel.

Čo vo vás prebudilo túžbu pomáhať chorým?

Celý svoj život som strávila vo farmaceutickom marketingu, ale vždy som mala veľmi blízko k firemnému dobrovoľníctvu, zaujímala ma firemná aj spoločenská zodpovednosť. Pred pár rokmi som sa rozhodla, že sa presuniem do oblasti zdravotníckej starostlivosti. Nebol to plán, skôr prirodzená cesta, ktorá ma zaviedla až do Nadácie ADELI.  Práca v nadácii ma veľmi napĺňa a baví, je to niečo, čo má naozaj zmysel. Pri svojej práci vidím výsledky, ľuďom vieme naozaj pomôcť a takáto pomoc je veľmi potrebná.

zdroj: ADELI Medical Center (Benický)

Akému typu dobrovoľníctva ste sa venovali?

Spolupracovala som napríklad s ústavom pre slabozrakých, jazdili sme im pomáhať, venovali sme sa deťom s postihnutím a pomáhali sme aj s údržbou ústavu.

Aké sú podľa vás základné ciele nadácie Adeli?

Naše poslanie je zlepšovať život pacientom s neurogenným postihnutím a ich rodinám. Okrem získavania finančných prostriedkov vidím aj ďalší rozmer nadačnej činnosti v možnosti zviditeľniť niektoré závažné spoločenské témy. Pre nás sú to dve oblasti.

zdroj: Archív Nadácia ADELI

Prvá sa týka starostlivosti o predčasne narodené deti. Objavili sme dieru v systéme, pretože neonatologická starostlivosť sa končí v 28. dni po narodení a neurorehabilitácie potom začínajú až od pol roka. Samozrejme, že nie všetky predčasne narodené deti sú automaticky rizikové, no tie, ktoré sú, potrebujú starostlivosť už od ranného veku. Preto sme uvítali vznik diagnostického centra v ADELI Medical Center pre bábätká od 28. dňa. Tu sa im dostane konziliárna lekárska starostlivosť a taktiež môžu začať s terapiou. Tejto téme je venovaný náš program „Prvý krok na dlhej ceste“. Je to téma, ktorej sa chceme aj naďalej venovať, pretože ak starostlivosť príde včas, je tam veľká šanca minimalizácie následkov postihnutia.

Druhá silná téma sú aj prípady, kedy dochádza k získanému postihnutiu – po úrazoch mozgu alebo po mozgovej príhode. Opäť je dôležitá včasná rehabilitácia, veľa z týchto pacientov po mŕtvici či vážnom úraze sa musí znovu naučiť nielen jesť, hovoriť a chodiť, ale aj vybudovať si nový život. Tejto téme sa venujeme v programe „Nový štart“. Toto sú dve hlavné oblasti, v ktorých usilujeme aj o zmenu vnímania spoločnosti.

Ako prebieha darovací proces v Nadácii ADELI a akými spôsobmi môžu ľudia peniaze poukázať?

Jednak je to prostredníctvom 2 % z daní, to tvorí asi 70 % celkového príjmu nadácie. Dostávame tiež rôzne dary, realizujeme sponzorské projekty a zdôraznila by som tiež crowdfunding.

Ten prebieha prostredníctvom príbehov na našej stránke, spadajú sem verejné zbierky alebo darcovské smsky, to tvorí približne 10 %.

Peniaze rozdeľujeme transparentne, každému pacientovi vedieme jeho zvláštny účet, na ktorom mu z týchto troch zdrojov zhromažďujeme príspevky a z nich sa potom hradí liečba.

zdroj: ADELI Medical Center (Benický)

Hradia si ju niektorí pacienti aj sami?

Financie väčšinou získavajú z viacerých zdrojov, niečo darujú darcovia, alebo sa môžu prihlásiť aj do grantového programu, niečo si hradia sami. Aj samoplatcovia získavajú prostriedky väčšinou od ďalších darcov, niektorí si vezmú aj úver, alebo predajú dom či záhradu. Úplne celú liečbu si pacienti zväčša neplatia, a keď tak, sú to cudzinci. V iných európskych krajinách prispievajú na liečbu aj poisťovne. Napríklad pacientom z Nemecka a Rakúska hradí poisťovňa 80 až 100 % celkovej sumy. České poisťovne prispievajú svojim občanom asi 30 % a slovenské poisťovne takmer vôbec alebo len minimálne. Pohybuje sa to okolo desiatok maximálne stoviek eur.

Koľko sa vám približne ročne podarí vyzbierať z 2 % z daní?

Za minulý rok sme vyzbierali na 2% z daní sumu 890-tisíc eur. Tieto prostriedky musíme rozdeliť do konca tohto roku.

zdroj: ADELI Medical Centrum (Benický)

Prečo nechcú poisťovne na Slovensku liečbu hradiť?

V rámci našej Nadácie sa snažíme iniciovať debatu ohľadom poistenia. Nakoľko úhradová politika je záležitosťou štátu, resp. ministerstva zdravotníctva, hľadáme silných partnerov, ktorí by nás v tejto veci podporili. Nedávno som mala možnosť túto problematiku predstaviť na stretnutí županov – SK8. Videla som, že regionálna samospráva má záujem zapojiť sa do diskusie s poisťovňami, nakoľko im osud postihnutých nie je ľahostajný.

Aká je najvyššia čiastka, ktorú daroval jednotlivec Nadácii?

Je to 5-tisíc eur, ale ide skôr o výnimočný prípad. Väčšie čiastky nám chodia od firiem a sponzorov. Od jednotlivcov dostávame bežné dary, ktoré sú zhruba do 100 eur.

zdroj: Archív Nadácia ADELI

Na čo všetko sa financie získané nadáciou používajú?

Na začiatku činnosti sme si stanovili tri hlavné piliere. V prvom rade sa usilujeme o zlepšenie zdravia a získanie peňazí na neurorehabilitáciu. Druhým pilierom je edukácia, organizujeme semináre a workshopy pre tých, ktorí sa starajú o postihnutých, či už v domácom alebo aj ústavnom prostredí. Tretím pilierom je zriadenie sociálnej a motivačnej poradne, v ktorej radíme pacientom aj rodinám, ako s postihnutím žiť aktívny život.

Pred vznikom Nadácie centrum využívali hlavne zahraniční pacienti, koľko slovenských pacientov sa teraz lieči v ADELI Medical Center?

Za posledné tri roky sme zaznamenali nárast tunajších pacientov o 29 % a 40 % z celkového počtu zákazníkov teraz tvoria Slováci. V roku 2018 sme liečili 789 ľudí zo Slovenska.

zdroj: ADELI Medical Center

Existuje u vás aj nejaká forma dobrovoľníctva, teda môžu záujemcovia pomáhať aj inak ako finančne?

Áno, na našej stránke máme aj sekciu Chcem pomôcťTam si môžu ľudia vybrať, či chcú pomôcť chorým finančne alebo darovať svoj čas, znalosti a skúsenosti. Dobrovoľníci väčšinou pomáhajú na akciách, čo organizujeme, pomáhajú nám s formuláciou príbehov na stránke a tak podobne.

Aké podmienky musia pacienti pred prijatím spĺňať, ako vážne stavy liečite?

ADELI Medical Center je jediné zariadenie na Slovensku, ktoré prijíma pacientov na Slovensku v bdelej kóme, sú plienkovaní alebo podstúpili tracheostómiu. Mnohých takých pacientov štátne zdravotnícke zariadenie neprijme, ADELI je pre nich jediná možnosť, ak chcú intenzívne rehabilitovať a pracovať na zlepšení zdravotného stavu. Samozrejme, pacienti musia byť stabilizovaní a všetko je na posúdení lekára.

zdroj: Archív Nadácia ADELI

Do akej miery je možná integrácia pacientov do spoločnosti a je v niektorých prípadoch možné aj úplné začlenenie?

Samozrejme, záleží od typu a závažnosti ochorenia. Hlavne je dôležité začať včas, napríklad vďaka programu BabyMed častokrát vidíme deti, s ktorými sa začalo robiť skoro a dnes už chodia do školy, ale je to individuálne. Zázraky nie sú na bežnom poriadku, ide o beh na dlhú trať. Nie je to vždy o tom, aby človek vstal z vozíka a začal pracovať alebo chodil do školy. Pre niektorých rodičov je úspech aj to, že namiesto 40 minút strávia kŕmením dieťaťa iba 20 minút. Tá škála je teda veľká a samozrejme sú aj prípady, kedy k zaradeniu do spoločnosti dôjde. My sa spolu s našimi pacientmi radujeme z každého ich pokroku.

 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá