Zlaté Apple Watch “len” za $5 tisíc!

Marek Schwarz / 5. novembra 2014 / Tech a inovácie

Podľa správ fran­cúz­skeho webu iGen, budú oce­ľové Apple Watch stáť okolo 500 dolá­rov a luxusná zlatá 18 kará­tová varianta medzi 4000 a 5000 dolármi. Tak čo, kto dá prvý Ins­ta­gram foto s 18 karátmi? :)

Apple pri pred­sta­vení pove­dal, že cena štan­dard­ných iWatch bude začí­nať na 349 dolá­roch, ale neo­zná­mil ďal­šie pod­rob­nosti. Ak by teda 349 dolá­rov stála naj­lac­nej­šia hli­ní­ková ver­zia, oce­ľová by pokojne mohla začí­nať na 500 dolá­roch. Dote­raz odváž­nejší špe­ku­lo­vali o sume okolo 1000 dolá­rov za zlatú veriu, no päť­krát vyš­šia cena z Apple Watch Edi­tion urobí poriadnu exklu­zi­vitu.

Apple sľú­bil dostup­nosť na začiatku roku 2015, nová šéfka obchodu Apple potom nedávno naz­na­čila jarný ter­mín, zdroj Igen udáva, že by Apple rád sti­hol Valen­tína, teda polo­vicu feb­ru­ára. Pekný dar­ček pre fra­jerku, nemys­líte?

Zdroj: iGen

Pridať komentár (0)