15 vtip­ných reklám, na ktoré sa budeš musieť pozrieť dva­krát

Veronika Horváthová / 24. septembra 2016 / Tools a produktivita

Kľúč k úspeš­nej reklame je neoby­čajný kre­a­tívny nápad. Ten však musí byť jed­no­du­chý a ľahko pocho­pi­teľný. Tieto reklamy to naozaj dosiahli. Len nie­kedy sa musíš pri­zrieť viac­krát, aby si vôbec pocho­pil, na čo sa poze­ráš.

zdroj: brightsideme.me, zdroj všet­kých foto­gra­fií: breghtsideme.me

Pridať komentár (0)