50-tisíc Slovákov sa postavilo proti držaniu psa na reťazi. Ministerstvo preto prisľúbilo, že bude konať

  • Sloboda zvierat odovzdala Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka petíciu za zákaz držania psov na reťazi
  • Podľa koordinátorky kampane Reťaz je väzenie Silvie Čaňovej ju podpísalo viac ako 50.000 ľudí
pesos
pixabay
  • Sloboda zvierat odovzdala Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka petíciu za zákaz držania psov na reťazi
  • Podľa koordinátorky kampane Reťaz je väzenie Silvie Čaňovej ju podpísalo viac ako 50.000 ľudí

Rezort pre TASR potvrdil, že sa petíciou bude zaoberať tak, ako mu to ukladá zákon. Upozorňuje však, že združenie mohlo požiadavku vyjadriť pripomienkou k vyhláške.

Vyhláška sa zaoberá touto problematikou a počas trvania pripomienkového konania od 14. júna do 4. júla bol priestor na vyjadrenie pripomienok aj verejnosti. Takúto požiadavku však nikto nepredložil,“ uviedlo vo svojom stanovisku MPRV.

Aktivisti to odmietajú. Čaňová priznáva, že Sloboda zvierat pripomienku nepredložila, zákaz reťazí však podľa nej v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadali iné organizácie. „Požiadavku majú,“ zdôraznila pre TASR.

Prečo je potrebné povedať nie držaniu psov na reťaziach?

  • držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania
  • držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkovitého zvieraťa, akým pes je, a vedie k frustrácií zvieraťa; dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie (napr. hryzenie si vlastných častí tela),
  • držanie psa na reťazi potláča etologické potreby zvieraťa.

Všetko toto je v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti, a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť. Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny, a v mnohých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Sloboda Zvierat požaduje zrušenie bodu 3 v § 4. Vyhlášky 123/2008 Z.z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkach na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a o jeho nahradenie následovným znením:

Držanie psa na reťazi nie je  na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška o ochrane spoločenských zvierat.

Zákon o veterinárnej starostlivosti v §22 o ochrane zvierat: „Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný … zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania.“

Vyhláška 123/2008 hovorí, že vlastník zvieraťa musí “umožniť zvieraťu prejavovať prirodzené správanie a vytvoriť možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb…“ , že reťaz nesmie byť kratšia ako 2,5 m, musí mať otočnú karabinku, aby sa nezamotávala a neskracovala. Pes musí mať riadny a akurát upevnený obojok (nesmie škrtiť a reťaz nesmie byť upevnená priamo na krku) a že pes držaný na reťazi (v koterci), musí byť denne púšťaný.

Aká je realita?

Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat hovorí, že „Pes držaný na reťazi musí mať DENNE umožnený voľný pohyb bez uviazania.

Ako to funguje?

Slobode Zvierat ľudia hlásia psíkov, ktorí trávia celý svoj život na reťazi. Ich inšpektori z Linky proti krutosti alebo štátny orgán (RVPS) idú na kotrolu. Majiteľ povie: Veď ja ho púšťam každý deň, len teraz je uviazaný na chvíľu, lebo sa ho bojí vnučka/ púšťame ho v noci, vtedy stráži.

zdroj: pixabay

Nik nedokáže majiteľovi, že psa nepúšťa, pretože aj keď susedia často vedia pravdu, a dokonca prípad nahlásili, svedčiť zväčša odmietajú. A tak kontrola odíde a psík ostáva uväznený na reťazi bez nádeje na pomoc, často celý svoj život. Kontrola, náprava, ochrana a záchrana psa sú tak podľa jestvujúcej legislatívy nevykonateľné.

Preto je nevyhnutné vo vyhláške zakotviť, že DRŽANIE PSA NA REŤAZI JE ZAKÁZANÉ.

zdroj:slobodazvierat.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech