Strikné nariadenie Európskej únie voči alternatívnym taxislužbám je na svete. Krajiny majú voľné ruky

  • Tradičné taxislužby môžu byť spokojné
  • Avšak novým taxislužbám hodných 21. storočia zrejme odzvonilo
  • Dôvodom je aj neschopnosť upraviť legislatívu tak, aby profitoval štát, ľudia aj podnikatelia
eu-taxisluzby
YouTube
  • Tradičné taxislužby môžu byť spokojné
  • Avšak novým taxislužbám hodných 21. storočia zrejme odzvonilo
  • Dôvodom je aj neschopnosť upraviť legislatívu tak, aby profitoval štát, ľudia aj podnikatelia

Je rozhodnuté. Podľa Súdneho dvoru Európskej únie môžu všetky krajiny v Európskej únii zakázať ako aj trestne stíhať alternatívne taxislužby ako je napríklad UberPop. Všetko bez toho, aby to mali povinnosť vôbec oznámiť Európskej komisii. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rozhodnutie vyplinulo z kauzy vo Francúzsku z roku 2014, kedy krajina zakázala službu UberPop. Tá umožňovala šoférom prepravovať ľudí vrámci taxislužby bez akejkoľvek licencie. Francúzsko túto službu označilo za nepoctivú konkurenciu a dvaja manažéri spoločnosti boli nakoniec aj trestne stíhaní.

Uber tvrdil, že Francúzsko malo požiadať Európsku komisiu o schválenie navrhovaného zákona o taxi, čo sa však nestalo a trestné obvinenia manažérov spoločnosti vo Francúzsku sú tak podľa firmy neplatné. Francúzsky súd v meste Lille sa následne obrátil na Súdny dvor EÚ, aby rozhodol, že francúzske úrady museli pred schválením zákona informovať EK.

„Členské štáty môžu zakázať a stíhať protiprávny výkon dopravnej činnosti, ako je UberPop, aj bez toho, aby to najskôr oznámili Európskej komisii návrh zákona trestne postihujúceho daný výkon činnosti,“ uvádza sa v prehlásení súdu.

Podľa právnych predpisov musia byť národné smernice týkajúce sa digitálnych služieb predom oznámené Bruselu, aby nedošlo k narušeniu jednotného trhu. Súd však uviedol, že Uber ponúkal prepravné služby podľa zákona EÚ a nepredstavuje službu informačnej spoločnosti, ktorá sa týka uvedenej smernice o oznamovaní Európskej komisii.

Pre Uber je toto rozhodnutie ďalšou ranou, potom ako Súdny dvor už koncom minulého roka rozhodol, že sa naň vzťahujú rovnaké regulácie ako na tradičné taxislužby. Firma čelí regulačným a právnym prekážkam po celom svete kvôli odporu taxikárov a bola celkom nútená opustiť niektoré krajiny, ako je Dánsko, Maďarsko a najnovšie má pozastavenú činnosť ja na Slovensku.

zdroj: dw.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech