Ame­ri­ka odo­vzdá kľú­če od inter­ne­tu

Šandi / 16. marca 2014 / Lifehacking

Ame­ric­ká vlá­da ozná­mi­la zme­nu sys­té­mu ICANN, kto­rý má na sta­ros­ti náz­vy všet­ký­ch webo­vý­ch domén. Naj­ne­skôr do sep­tem­bra 2015 môže­me oča­ká­vať zásad­né zme­ny tej­to význam­nej inšti­tú­cie, kto­rá drží kľú­če od inter­ne­tu.

Spojené štáty v piatok oznámili, že sa vzdávajú úlohy dozoru nad webovými doménami a ich adresami. Kompetenciu presúvajú na medzinárodnú skupinu, ktorej tieto zodpovednosti začnú plynúť v roku 2015.

ICANN, ktorý bol poverený dohľadom nad internetovými doménami od roku 1997, zvolal na 23. - 27. marca stretnutie v Singapure. Zúčastnia sa na ňom všetky zainteresované skupiny a odštartujú tak proces presunu práv na novú skupinu.

ICANN vyvinul systém, ktorý zabezpečuje, aby žiadna osoba nemohla mať kontrolu nad celým internetom. Táto nezisková inštitúcia má fyzicky v držbe sedem kľúčov, ktoré dokážu otvoriť bezpečnostnú schránku. Každá schránka obsahuje smart kartu. Všetky karty spolu tvoria počítačový kód schopný získať prístup do kompletnej databázy ICANN. Tieto kľúče u seba uchováva sedem rôznych ľudí roztrúsených po celom svete. Od roku 2010 sa táto skupina stretáva štyrikrát do roka, aby vygenerovala nové kódy.

"Pozývame vlády, privátny sektor a rôzne internetové organizácie z celého sveta, aby sa k nám pridali a pomohli tak v prechodnom procese presunu práv,” konštatoval Fadi Chehadé, prezident a CEO ICANN.

Nech to už dopadne akokoľvek, bezpečnosť internetu zohráva kľúčovú úlohu pre celý svet. A práve bezpečnosť je pre ICANN a medzinárodné spoločenstvo bytostne dôležitou, keďže moc, ktorú v rukách drží sedem neznámych ľudí, je nepredstaviteľná.

Zdroj: techworld.com

Pridať komentár (0)