Apple ohlá­sil pre­daj iPhone 6 a iPhone 6 Plus na Slo­ven­sku

Kika Besedičová / 13. októbra 2014 / Tools a produktivita

Apple dnes ohlá­sil pre­daj svojho iPhone 6 a iPhone 6 Plus v ďal­ších 36 kra­ji­nách. Slo­ven­sko je medzi nimi.

Dnešná správa obsa­huje cel­kovo 69 kra­jín, v kto­rých sa začne pre­daj nových iPho­nov — takto Apple plá­nuje spl­niť svoj plán launc­hnúť sales v cel­kovo 115-tich kra­ji­nách ešte pred kon­com tohto roku.

Kom­pletný roll-out náj­dete tu:

 • Pia­tok, 17 októ­ber: Čína, India a Monako
 • Štvr­tok, 23.október: Izrael
 • Pia­tok, 24 októ­ber: Česká repub­lika, Fran­cúz­sko Antily, západ­nej Indie, Grón­sko, Malta, Poľ­sko, Reunion Island a Južná Afrika
 • Štvr­tok, 30 októ­ber: Bah­rajn a Kuvajt
 • Pia­tok, 31 októ­ber: Albán­sko, Bosna, Chor­vát­sko, Estón­sko, Grécko, Guam, Maďar­sko, Island, Kosovo, Litva, Lotyš­sko, Macau, Mace­dón­sko, Mexiko, Mol­dav­sko, Čierna Hora, Srb­sko, Južná Kórea, Rumun­sko, SLO­VEN­SKO, Slo­vin­sko, Ukra­jina a Thaj­sko

Ceny iPhonu 6 v eurách:

 • iPhone 6 (16 GB) – 699 eur
 • iPhone 6 (64 GB) – 799 eur
 • iPhone 6 (128 GB) – 899 eur
 • iPhone 6 Plus (16 GB) – 799 eur
 • iPhone 6 Plus (64 GB) – 899 eur
 • iPhone 6 Plus (128 GB) – 999 eur 
Pridať komentár (0)