Bývaš ďaleko? Zober si UBER do práce!

Dárius Polák / 7. februára 2016 / Zo Slovenska

Skvelá správa pre vás všet­kých žijú­cich v odľah­lých mest­ských čas­tiach Bra­ti­slavy! Uber práve spus­til akciu pre vás.

freshnews

Z nasle­du­jú­cich miest máš auto­ma­ticky pri­rá­tanú zľavu 20% na tvoje najb­liž­šie 3 jazdy.

A to z týchto miest:

  • Devín­ska Nová Ves, Stu­pava, Marianka, Borinka, Záhor­ská Bys­trica
  • Jarovce, Rusovce, Čuňovo
  • Rovinka, Dunaj­ská Lužná, Milo­sla­vov, Kalin­kovo, Hamu­lia­kovo, Alž­be­tin Dvor

Pokiaľ sa nachá­dzaš na mieste, ktoré je vyzna­čené na niž­šie uve­de­nej mape, akcia fun­guje auto­ma­ticky.

unnamed

zdroj: Uber Slo­ven­sko

Táto akcia platí od zaj­tra, resp. od pon­de­loka 8.2.2016 na najb­liž­šie týždne.

uber-chauffeur-worden

Zdroj: Uber Slo­ven­sko, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsroom.uber.com

Pridať komentár (0)