Česko je na červenom zozname, pri cestovaní však môžeš využiť množstvo výnimiek

  • Po príchode zo susedného Česka musíš podstúpiť karanténu a testovanie
  • To však neplatí, ak sa na teba vzťahuje jedna z mnohých výnimiek
  • Prinášame ti prehľad o všetkých
Praha Karlov most
TASR/Jaroslav Novák
  • Po príchode zo susedného Česka musíš podstúpiť karanténu a testovanie
  • To však neplatí, ak sa na teba vzťahuje jedna z mnohých výnimiek
  • Prinášame ti prehľad o všetkých

Česká republika je od piatku 18. septembra z pohľadu pandémie koronavírusu pre SR takzvanou „červenou“ krajinou. To znamená, že po príchode z krajiny je nevyhnutná izolácia a po piatich dňoch testovanie na koronavírus, alebo desaťdňová izolácia, ak sa test nestihne vykonať. V tejto súvislosti však existuje viacero výnimiek.

Študenti a pendleri to majú ľahšie

Ako informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, výnimka platí napríklad pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré v ČR pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, ďalej pre vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.

Výnimka sa tiež týka osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v ČR navštevujú alebo sa uchádzajú o štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole. Pri vstupe na územie SR sa však musia preukázať príslušným potvrdením, napríklad potvrdením o štúdiu, pozvánkou na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy.

Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie,“ uviedla Račková. Doplnila, že rovnaká výnimka platí pre občanov ČR, ktorí študujú v SR. „To isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako riadni členovia športového klubu v ČR,“ povedala hovorkyňa. V tomto prípade je pri vstupe potrené preukázať sa napríklad potvrdením o členstve v klube.

V Česku padol znova rekord v počte nakazených. V dôsledku COVID-19 zomrelo takmer 500 ľudí

Výnimky aj pre umelcov

Výnimka sa podľa ÚVZ tiež vzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR do vzdialenosti 10 kilometrov od štátnej hranice SR a naopak. „Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy),“ pripomenula Račková.

Výnimku pri vstupe do SR majú tiež osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z ČR alebo sa na územie SR vracajú z ČR. Musia však mať potvrdenie od producenta, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla a podobne.

Karanténa a test

ÚVZ zároveň pripomína, že osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín Európskej únie (EÚ), sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na piaty deň izolácie, alebo sa po príchode musia preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR.

V prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru,“ vysvetlila Račková.

Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ, sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na piaty deň izolácie, a rovnako sa musia zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. „Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru,“ pripomenula hovorkyňa.

Hlas popieračov nosenia rúšok na Slovensku silnie, kritizujú stanovisko docentov medicíny

Aké doklady potrebuješ

Výnimky z povinnosti izolácie alebo negatívneho testu podľa ÚVZ platia aj pre osoby, ktoré prišli z menej rizikových krajín, ďalej pendlerov a občanov Slovenska s trvalým pobytom v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na územie SR.

Výnimky sa týkajú tiež osôb, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, respektíve osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku. Tieto sa však musia preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. „Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu,“ zdôraznila Račková.

Povolania s výnimkou

Výnimky takisto platia pre pracovníkov v dopravných službách, vodičov a posádky zdravotnej služby, zamestnancov pohrebných služieb, zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu.

Tiež pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko a odchádzajú z neho za účelom zabezpečenia neodkladnej diagnostiky a liečby protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. „Viacero výnimiek sa vzťahuje aj na tranzit osôb. Občania EÚ môžu prejsť bez zastavenia, s výnimkou nevyhnutného dočerpania pohonných látok územím Slovenska do svojej domovskej krajiny alebo do iného štátu EÚ. Občania tretích krajín takisto môžu prejsť územím SR do štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt,“ uviedla Račková.

ÚVZ zdôrazňuje, že všetky osoby, ktoré využijú niektorú z týchto výnimiek, sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia musia o tom telefonicky informovať svojho ošetrujúceho lekára. Ak ho na Slovensku nemajú, musia telefonicky kontaktovať linku tiesňového volania 112.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech