Deti na Tai­wa­ne majú po zába­ve

Martin Kráľ / 27. januára 2015 / Tools a produktivita

Nakoľ­ko má štát (prá­vo) zasa­ho­vať do výcho­vy detí? Podob­nú otáz­ku si bude­te urči­te klásť, až sa dozvie­te, že na Tai­wa­ne vošiel do plat­nos­ti doda­tok záko­na na ochra­nu bla­ho­by­tu a práv detí a mlá­de­že. Pod­ľa neho musia rodi­čia strá­žiť svo­je rato­les­ti, aby netrá­vi­li s elek­tro­ni­kou prí­liš veľa času.

 

Nepochybne budete tiež riešiť otázku slobody alebo hlúposti nariadenia. Aj keby bolo myslené dobre, zmysel príliš nedáva. V prvom rade by som sa zaujímal, kto to bude strážiť, či je nariadenie dodržiavané.

Ako už po niekoľkýkrát mám pocit, že osveta by bola oveľa lepším prostriedkom proti boju s prílišným čumenim na obrazovky než obmedzujúci zákon, ktorý vo výsledku nebude nikto dodržiavať. Nepríliš šťastná je tiež formulácia zákazu, ktorú si budú ľudia vykladať rôzne:

"... May not Constantly use electronic products for a period of time that is not reasonable."

Štátne orgány môžu od rodičov vymáhať pokutu vo výške až 50 000 TWD (približne 1 500 Eur) v prípade, že nadmerné využívanie počítačov, smartphonov a ďalších zariadení spôsobí nejakú ujmu, či už psychickú, alebo dokonca fyzickú.

Obávam sa, že sa niečo také bude ťažko dokazovať. :)

zdroj: neowin

Pridať komentár (0)