Dizajn, kto­rý má svoj prí­beh

Nikola Brehová / 17. apríla 2017 / Auto

zdroj: Nissan

Nová gene­rá­cia vozi­diel Nis­san Mic­ra sta­vi­la na špe­ci­fi­ká európ­ske­ho trhu. Pri­chá­dza seba­ve­do­me, s novým dizaj­nom inšpi­ro­va­ným kon­cep­tom Sway, kto­rý Nis­san pred­sta­vil ešte v roku 2015 na Auto­sa­ló­ne v Žene­ve.

Expresívny a výrazný dizajn, ktorý sa dá personalizovať, technologicky vyspelý interiér a pohodlné ovládanie. Ciele, ktoré boli stanovené na začiatku vývoja, jasne zadefinovali výraz a charakter piatej generácie vozidiel.

Dynamický dizajn automobilu má svoj nezameniteľný, osobitý  štýl a preto sa automobilka rozhodla v rámci európskeho regiónu vytvoriť projekt, kde sa nový Nissan Micra spája s dizajnom a je hlavnou inšpiráciou pre dizajnérov z rôznych krajín. Spojenie prinieslo štyri originálne koncepty z oblasti dizajnu a umenia, ktoré vyjadrujú individualitu jednotlivých tvorcov. Prejavenie svojho skutočného ja, sa tak stalo hlavným posolstvom v rôznych obmenách. Postupne vám predstavíme všetkých tvorcov a príbeh začíname s maďarským kreatívnym dizajnovým štúdiom Position Collective.


Zdroj: Nissan, PR Článok

Pridať komentár (0)