Dostaneš pokutu pol milióna, ak zle hospodáriš s peniazmi od štátu. Je to veľa, tvrdí rezort práce

  • Ministerstvo práce odporúča znížiť navrhovanú maximálnu pokutu za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi
  • Viac ako dvanásťnásobné zvýšenie hornej hranice pokuty môže byť podľa rezortu práce pre niektoré subjekty likvidačné
krajniak
TASR/Martin Baumann
  • Ministerstvo práce odporúča znížiť navrhovanú maximálnu pokutu za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi
  • Viac ako dvanásťnásobné zvýšenie hornej hranice pokuty môže byť podľa rezortu práce pre niektoré subjekty likvidačné

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča znížiť navrhovanú výšku pokuty za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Rezort financií totiž v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy navrhuje zvýšiť hornú hranicu pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými financiami z doterajších 40-tisíc eur až na 500-tisíc eur.

Ministerstvo práce v rámci pripomienkového konania k návrhu novely zákona však upozornilo, že uloženie zvýšenej pokuty môže byť pre niektoré subjekty likvidačné s možným následkom straty zamestnania zamestnancov daného subjektu.

Preventívno-represívny účel

Novela zákona sa týka právnických a aj fyzických osôb, ktoré dostávajú dotácie z verejných rozpočtov. Súčasná maximálna výška pokuty, ktorá nemôže presiahnuť 40-tisíc eur, je podľa ministerstva financií neprimerane nízka v porovnaní so závažnosťou, následkom, rozsahom a dobou trvania porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona. Nie je tak podľa rezortu zabezpečený preventívno-represívny účel pokuty. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára budúceho roka.

Okrem úpravy maximálnej hranice pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými zdrojmi však návrh novely obsahuje aj už avizované zmeny v rozpočtovaní daňových a odvodových príjmov, ktoré nie sú súčasťou oficiálnych vládnych prognóz. To už by sa malo stať minulosťou. Návrh novely totiž vylučuje možnosť, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy zohľadnenej v návrhu rozpočtu.

Viacero zmien

Práve tento postup bol pritom zo strany súčasnej vládnej garnitúry často kritizovaný pri pôsobení predchádzajúcich vlád. Tie totiž do rozpočtu schvaľovali stámiliónové rezervy na prípadný lepší vývoj v daniach a odvodoch oproti posledným oficiálnym prognózam, čo im následne umožňovalo v samotnom rozpočtovom roku používať tieto nadpríjmy na financovanie rôznych opatrení.

McHalušky to nie sú. Fastfood dopĺňa do raňajkového menu československú klasiku

Rovnako sa preto v novele upravuje aj samotné narábanie s rozpočtovými rezervami. Zmeniť sa majú pravidlá ich tvorby a použitia a taktiež hospodárenia s nimi. Návrh novely sa dotkne aj podmienok poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív.

Ministerstvo práce však v rámci pripomienkového konania ešte uviedlo, že nesúhlasí, aby o použití prostriedkov novovytváranej rozpočtovej rezervy na riešenie vplyvov nových právnych predpisov rozhodoval iba minister financií. Rezort práce považuje za potrebné, aby o použití tejto rezervy rozhodovala vláda.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech