Dron ako strážca, cirkulárna móda či nový ovocný sad. Nadácia Slovenskej sporiteľne opäť venuje štvrť milióna eur na zelené riešenia a inovácie

  • Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila 2. ročník grantu Pre budúcnosť
  • Vyčlení 250 tisíc eur na realizáciu projektov, ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia. História štvormiliónových grantov nadácie najväčšej banky je však dlhšia
  • Maximum pre jeden projekt je 15 tisíc eur
Untitled design – 2023-03-15T124133.266
Slovenská sporiteľňa
  • Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila 2. ročník grantu Pre budúcnosť
  • Vyčlení 250 tisíc eur na realizáciu projektov, ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia. História štvormiliónových grantov nadácie najväčšej banky je však dlhšia
  • Maximum pre jeden projekt je 15 tisíc eur

Prečo opäť zelené riešenia a inovácie? Aké sú výsledky prvého ročníka grantu Pre budúcnosť? Ako požiadať o grant a na čo konkrétne si pri tom treba dať pozor? V rozhovore odpovie Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prečo si Nadácia Slovenskej sporiteľne vybrala práve zelené riešenia a inovácie?

Už tri roky rezonujú našou spoločnosťou nepredvídateľné krízy globálnych rozmerov. Po celý čas však faktom zostáva, že neodkladne potrebujeme riešiť environmentálne a klimatické problémy našej planéty, ktoré sú rovnako urgentné.

Naliehavosť tejto problematiky sme zohľadnili aj pri poslednej aktualizácii našej nadačnej stratégie, v rámci ktorej sme oblasť udržateľnosti zaradili medzi kľúčové oblasti nášho záujmu. Práve preto sme sa rozhodli už druhý rok za sebou vyčleniť štvrť milióna eur na podporu zelených riešení a zelených inovácií naprieč Slovenskom, ktoré môžu prispieť k zelenšej a teda lepšej budúcnosti našej krajiny.

Aktuálne už ide o druhý ročník grantu Pre budúcnosť. Znamená to, že výsledky prvého ročníka boli dobré a preto pokračovanie?

Výsledky prvého ročníka presiahli naše očakávania. Termín spustenia grantovej výzvy nasledoval len niekoľko dní po začatí ruskej vojny na Ukrajine a kvôli tomu sme pozastavili aj plánovanú kampaň ku grantu. Obávali sme sa, že prebiehajúca kritická situácia zatieni význam grantu a odrazí sa to negatívne na počte podaných projektov. Našťastie, ukázalo sa, že aktívne komunity naprieč Slovenskom citlivo vnímajú urgentnosť riešenia environmentálnych problémov našej planéty a teda aj našej krajiny.

O podporu pre svoj projekt sa prihlásilo 154 organizácií, z ktorých grant získalo 20. Veríme, že táto dvadsiatka úspešných grantistov z predchádzajúceho ročníka nájde svojich pokračovateľov aj tento rok. Pripomínam pritom, že hlásiť sa môžu opätovne aj minuloroční, či už podporení alebo nepodporení, žiadatelia.

Čo zaujímavé sa podarilo v prvom ročníku dotiahnuť? Čím sa prípadne môžu záujemcovia aktuálne inšpirovať?

Úspešne realizovaných projektov máme viac. Či už je to dron chrániaci vinohrad pred škodcami vo vinici v Ďarmotách, výsadba ovocného sadu v rámci tzv. Orešanského jedlého lesa, vytvorenie webu pre zber a ďalšie spracovanie elektroodpadu alebo projekt cirkulárnej módy a textilu Slovak Fashion Council.

  

velkolelsky-ostrov
zdroj: Slovenská sporiteľňa

A naopak, čomu sa v projektoch vyvarovať? Čo je takzvané „no go“?

Projekty jednoznačne „odsúdené na neúspech“ sú nákupy a investície bez súvisiacich eko aktivít. Projekty, z ktorých výstupy sú spoplatnené alebo určené pre veľmi úzku skupinu ľudí, jednorazové aktivity bez kontinuity a udržateľnosti a samozrejme, v neposlednom rade, projekty nesúce znaky greenwashingu, teda tie, kde marketing prevažuje nad konkrétnou aktivitou a pozitívnou zmenou.

Greenwashing je formu self-promotingu, šírenie dezinformácie s cieľom vytvoriť obraz environmentálne zodpovednej spoločnosti. Ide o presviedčanie verejnosti o tom, že produkty, ciele a filozofia organizácie sú šetrné k životnému prostrediu.

Povedzme si ešte, akým spôsobom sa o grant prihlásiť a najmä dokedy?

Organizácie, ktoré majú záujem získať grant pre svoj projekt, sa môžu hlásiť do 31. marca prostredníctvom elektronického formulára v e-podateľni Nadácie. Viac informácií je k dispozícii na oficiálnej stránke grantu.

Akým iným aktivitám sa dnes nadácia ešte venuje?

Nadácia Slovenskej sporiteľne kontinuálne realizuje desiatky partnerstiev v kľúčových oblastiach svojej stratégie, ktorými sú: vzdelávanie, udržateľnosť, zdravý životný štýl, dostupné bývanie a rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie. Okrem toho každý rok vyhlasuje grantovú výzvu, v ktorej môžu zamestnanci banky odporúčať na podporu verejnoprospešné projekty zo svojich komunít, podporuje tiež dobrovoľníctvo, organizuje finančné a materiálne zbierky. V posledných rokoch to bol aj celý rad aktivít v rámci mimoriadnej pomoci v súvislosti s pandémiou, s vojnou na Ukrajine, či nedávnym zemetrasením v Turecku a Sýrii.  

Henterova_Barbara
zdroj: Slovenská sporiteľňa

Kto je Barbara Henterová?

Od januára 2020 je správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne. Témy spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie jej boli vždy veľmi blízke, venovala sa im aj na predchádzajúcich pôsobiskách v spoločnostiach Generali Slovensko a Slovenské elektrárne. Pred materskou dovolenkou pracovala v Slovenskej sporiteľni ako vedúca oddelenia sponzoringu a podujatí.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Vo svojej stratégii sa zameriava najmä na podporu verejnoprospešných projektov s celospoločenským dopadom, ale aj menších komunitných aktivít. Poslaním Nadácie je v súlade s hodnotami Slovenskej sporiteľne prispievať k lepšiemu životu Slovensku. Nadácia Slovenskej sporiteľne každoročne prostredníctvom grantových programov a partnerstiev s neziskovými organizáciami investuje viac ako 1 milión eur do rozvoja vzdelávania, udržateľnosti, zdravého životného štýlu, dostupného bývania a občianskej spoločnosti.

História 250-tisícových grantov Nadácie Slovenskej sporiteľne

Rok 2019 (realizácia projektov v roku 2019, vyhlásenie grantu 2018) 

V auguste 2018 sme otvorili prvý ročník grantového programu #mamnato. Zámerom bolo nájsť miestnych hrdinov a hrdinky – aktívne angažované osobnosti v lokálnych komunitách, ktoré v rámci svojho pôsobenia v projektoch neziskových organizácií výrazne prispievajú k skvalitňovaniu života komunít. Nadácia v tomto grante prerozdelila 250 000 eur.

Rok 2020

2. ročník grantového programu #mamnato zameraného na verejnoprospešné projekty v duchu témy – Mesto blízke ľuďom, oblasti: Rozvoj životného prostredia a komunít, Inovácie v sociálnej oblasti a Komunitné vzdelávanie; témy: zodpovednosť, inovatívnosť a aktívne dobrovoľníctvo.

Rok 2021

Vyhlásenie grantového programu #mamnato špeciál. Grant bol zameraný na tri oblasti – inovácie v sociálnej oblasti, oživenie komunity a rozvoj životného prostredia. Zámerom nadácie bolo podporiť verejnoprospešné projekty, komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých pretavia organizácie skúsenosti, ktoré získali počas jarnej vlny pandémie.

Rok 2022

1. ročník grantového programu Pre budúcnosť, program mal dve kategórie Zelené inovácieZelené riešenia; orientácia čisto iba na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá