Eko­lo­gic­ký dom, kto­rý posta­vi­li pod zemou

Christián Mikláš / 8. apríla 2017 / Eko

zdroj: gluckplus.com

Sku­pi­na archi­tek­tov z fir­my Gluck+ dosta­la neľah­kú úlo­hu posta­viť dom v pre­krás­nej oblas­ti Skal­na­tý­ch vrchov v Colo­ra­de (USA). Keď­že bola celá loka­li­ta obklo­pe­ná prí­ro­dou, roz­hod­li sa nena­rú­šať har­mó­niu posta­ve­ním tra­dič­nej moder­nej stav­by. Namies­to toho navrh­li a posta­vi­li dom, kto­rý splý­va s pro­stre­dím a je v doko­na­lom súži­tí s prí­ro­dou.

Stavba sa čiastočne nachádza pod zemou. Praktickou výhodou tohto návrhu je napríklad tepelná izolácia, ktorú zem ponúka a s ňou súvisiaca znížená spotreba energie.

foto: gluckplus.com

foto: gluckplus.com

Tento horský dom sa skladá z dvoch oceľou orámovaných foriem. V mieste, kde sa pretínajú sa nachádza roh bazéna a dvor. Hlavná svahová časť stúpa na juh pod uhlom 20 stupňov. V nej sa nachádza obývačka, kuchyňa a jedáleň. Zároveň sa stretáva s východným krídlom, v ktorom je priestor pre tri spálne a garáž. Vďaka svojej zelenej streche pokrytej trávou je dom z príjazdovej cesty prakticky neviditeľný.

foto: gluckplus.com

foto: gluckplus.com

Dom má obrovské okná, ktoré ponúkajú nádherný panoramatický výhľad a zároveň púšťajú do interiéru veľké množstvo prirodzeného svetla. Hrubá stena solárnych panelov nad krídlom so spálňami zabezpečuje vykurovanie domu a zohrievanie vody v bazéne. Na dvore nechýba ani krb pre romantické večery pri ohni. Strecha je z kvalitnej ocele, ktorá vyvoláva kontrast so zeleňou na jej povrchu.

foto: gluckplus.com

foto: gluckplus.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)