Hypotéka ťa môže vyjsť draho, ak urobíš túto chybu. Banka môže od teba „vytrieskať“ všetky peniaze naspäť

  • Ak stavbu domu plánuješ financovať hypotekárnym úverom, dávaj pozor na túto základnú chybu
  • Banka môže udeliť pokutu, ale aj vymáhať peniaze naspäť
hypotéka sa môže predražiť
Ilustračná foto Canva/shisuka, Canva/grinvalds
  • Ak stavbu domu plánuješ financovať hypotekárnym úverom, dávaj pozor na túto základnú chybu
  • Banka môže udeliť pokutu, ale aj vymáhať peniaze naspäť

Ak si sa rozhodol postaviť dom a financovať ho cez hypotekárny úver, musíš splniť viacero zmluvných podmienok. Banka vyžaduje doklady a faktúry o stavbe a nehnuteľnosť musí byť aj poistená. Treba si ale dávať pozor na to, že v momente, keď je už dom postavený, do určitého termínu ho musíš aj skolaudovať.

Ak to nestihneš, banka ti môže uložiť pokutu a dokonca žiadať peniaze naspäť. Každá banka má iné pravidlá a môže postupovať rozdielnym spôsobom. Požiadať môžeš napríklad o predĺženie lehoty na predloženie potrebných dokladov. Informuje o tom portál Finsider.

Rozdielne podmienky bánk

Klient má podľa hovorcu VÚB banky Dominika Mišu štandardne uvedené podmienky v úverovej zmluve. Je potrebné ich splniť do konkrétnej lehoty po čerpaní úveru.

„Banka tieto podmienky následne monitoruje, napríklad zasiela výzvy klientom s upozornením na doloženie dokladov či už ku kolaudačnému rozhodnutiu alebo dokladov k preukázaniu dostavanej stavby, napríklad zápis na liste vlastníctva. Za nesplnenie podmienok banka neuplatňuje sankcie, ani vyšší úrok. Všeobecne, za neplnenie podmienky úverovej zmluvy môže banka využiť ustanovenie o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru,“ vysvetlil Miša. Od dlžníka teda môže VÚB banka vyžadovať aj okamžité splatenie úveru.

Tatra banka, naopak, ukladá za nedodržanie termínu pokutu. Ak klient o predĺženie termínu nepožiada, banka ho na to niekoľkokrát upozorní.

„Klient má v danej výzve uvedený termín na predloženie dokladov s uvedením výšky pokuty, ktorá mu bude zúčtovaná pri nepredložení bankou požadovaných dokladov. Pokuta je klientovi účtovaná až po zaslaní druhej výzvy, čo býva približne 60 dní od zaslania prvej výzvy. Banka nezvyšuje klientovi úrokovú sadzbu,“ uviedla hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Slovenská sporiteľňa pristupuje pri takýchto prípadoch skôr benevolentnejšie.

„Ak si klient od nás požičia na výstavbu rodinného domu a dôjde k čerpaniu úveru prostredníctvom postupného financovania a načerpá prvú tranžu, je akceptovateľné, aj keď nesplní lehotu na kolaudáciu. Neplatí žiadnu pokutu, ani sadzba sa mu nezvyšuje. Klient môže požiadať o predĺženie lehoty na dokladovanie. Požiadavky na predĺženie lehoty na dokladovanie sú posudzované individuálne v závislosti od konkrétnej situácie. Vždy sa snažíme objektívne vyhodnotiť situáciu a vyjsť klientovi v ústrety,“ tvrdí hovorkyňa najväčšej banky Marta Cesnaková.

Pokuta aj od úradov

Nielen banky, ale aj úrady môžu udeliť pri problémoch s neskolaudovaným domom pokutu. Stavebný zákon totiž hovorí, že ľudia nemôžu bývať v dome, ktorý nie je skolaudovaný. Pokutu tak môže udeliť stavebný úrad.

Bývanie v neskolaudovanej nehnuteľnosti je pritom podľa legislatívy považované za priestupok. Pokuta sa môže vyšplhať do výšky približne 33 000 eur. Sankcia ti môže byť udelená aj v prípade, ak používaš stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo keby si ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožnil inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. Pokuta je v tomto prípade vo výške približne 830 eur.

V takýchto prípadoch však postupuje individuálne aj stavebný úrad. Spravidla vyzve majiteľa, aby o kolaudačné rozhodnutie požiadal. V primeranej výške následne udeľuje pokutu, a to podľa toho, aké závažné bolo porušenie zákona.

Vysokú pokutu napríklad zaplatia spravidla ľudia, ktorí už nejaký priestupok v rámci stavebného zákona urobili, ignorujú výzvy a v neskolaudovanej nehnuteľnosti bývajú dlhodobo.

Zdroje: Finsider, Slov-lex

Najnovšie videá

Trendové videá