Iveta Schusterová: Počas prvej vlny korony nám obete násilia často volali zo zamknutých kúpeľní či pivníc.

  • Je ťažké „zložiť masku“ veselej a bezstarostnej ženy a priznať, že som obeťou domáceho násilia?
  • Zhovárame sa so psychologičkou a výkonnou riaditeľkou OZ Pomoc obetiam násilia Mgr. Ivetou Schusterovou, PhD.
KV_Startitup_1280x720 B
Občianske združenie Pomoc obetiam násilia
  • Je ťažké „zložiť masku“ veselej a bezstarostnej ženy a priznať, že som obeťou domáceho násilia?
  • Zhovárame sa so psychologičkou a výkonnou riaditeľkou OZ Pomoc obetiam násilia Mgr. Ivetou Schusterovou, PhD.

Ako to zvyčajne od začiatku prebieha? Má domáce násilie nejaký typický priebeh, alebo je to individuálne?

Domáce násilie začína veľmi nenápadne. Obete často nie sú schopné definovať jeho začiatok. Na začiatku nenápadné prejavy naberajú na intenzite a intervaly medzi jednotlivými fázami sa postupne skracujú. Útoky sa stávajú krutejšími a rafinovanějšími. Je veľmi časté, že to, čo spočiatku ženám imponuje ako dôkaz lásky partnera, sa časom mení na obmedzovanie, kontrolu a vyhrážanie. Čo je už psychická forma domáceho násilia.

Obeť sa následne snaží násilnikovi vyhovieť a ustupuje zo svojich požiadaviek, aby minimalizovala možnosť jeho agresívneho a násilného správania s vierou, že keď páchateľovi vyhovie, situácia sa zmení k lepšiemu. Domáce násilie má špirálovitý priebeh v cykle, ktorý sa opakuje aj niekoľko rokov a toto násilie väčšinou nikdy samo od seba neprestane.

Je to dlhý proces rozhodovania a zvažovania, pokiaľ obeť „zloží masku“ a prizná si pred sebou a okolím, že má problém? 

Veľký význam má reakcia obete na prvé incidenty násilia. Ženy, ktoré aktívne zareagovali v počiatočnej fáze zneužívania, napríklad kládli útočníkovi podmienky ohľadne ďalšieho spolužitia, hrozili sankciami a zverejnením incidentu, sú aj neskôr schopné účinne zareagovať na pokračujúce násilie. Vyhľadajú poradňu, odídu od násilníka k rodine, alebo do azylového domu. Ženy s pasívnou reakciou na prvé incidenty budú s veľkou pravdepodobnosťou obeťami dlhotrvajúceho zneužívania. Tieto obete vyhľadávajú pomoc až v momente, keď sú presvedčené, že im ide o holý život. Vo všeobecnosti tiež platí, že čím dlhšie násilie trvá, tým horšie sa rieši. Pretože žena čas om stráca schopnost reálne vyhodnotiť nebezpečenstvo, a tiež nie je ochotná alebo nevládze, či nedokáže od agresora odísť.

zdroj: Občianske združenie Pomoc obetiam násilia

Ako a kde môže obeť začať problém riešiť? Ako jej môže pomôcť OZ Pomoc obetiam násilia?

Ide o poradenstvo právne, psychologické i sociálne, telefonicky na Linke pomoci zvýhodnenej z celého územia SR (0850 111 321) a ďalších telefonických linkách v jednotlivých poradniach. Tiež v rámci ambulantnej pomoci v mieste adries jednotlivých poradní, kde je možné multiodborové poradenstvo všetkých spomenutých odborníkov. Okrem toho nás obeť môže splnomocniť na zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, pred súdom. Obeti vieme poskytnúť sprievod na výsluchy, súdy, za lekármi a pod. Pre obete pripravujeme návrhy predbežných opatrení, sprostredkúvame ubytovanie v azylových domoch. Neskôr im pomáhame naštartovať nový život bez prítomnosti násilia účasťou na podporných programoch, terapiách, poradenstvách, svojpomocných skupinách.

„Zložiť masku“ a priznať problém. Je to v čase korony tažšie alebo iné?

Bolo to ťažšie v prvej vlne, pretože ňou bola zaskočená celá spoločnosť a mnohí odborníci pozatvárali svoje pracoviská, sprísnil sa režim fungovania, azylové domy žiadali pred prijatím dodržiavanie karantény a keď tam obeť prišla, opäť bola v karanténe. Tiež obete skôr volili taktiku „neupozorňovať na seba“, keďže agresor bol doma, a s ním aj deti, a nevedelo sa, dokedy to potrvá. Keď nám volali, bolo to zo zamknutých kúpeľní či pivníc, s tým, aby sme im mi nevolali späť, že ony sa ozvú, keď budú môcť. Myslím, že v druhej vlne vďaka pandemickým plánom na základe pokynov z uznesení vlády a mnohým odporučaniam je to o niečo jednoduchšie.

Samozrejme, prispôsobili sme sa aj my. Robíme poradenstvo cez Skype, Zoom, email, ale nie vždy má obeť zručnosti, aby takto komunikovala. Takže sú klienti, ktorí potrebujú poradenstvo tvárou v tvár. Platí však jedno nepísané pravidlo, že v čase korony je ťažšie komunikovanie s úradmi. Lekárom sa treba telefonicky objednať cez ich sestru, výsluchy sa odkladajú, čo platilo včera, zajtra nemusí a táto neistota nahráva k stupňovaniu nedostatkov v psychosociálnych zručnostiach potrebných na rozhodnutie „zložiť masku“ a pracovať na zmene. Čo nikdy nie je jednoduché.

Do 20. novembra 2020 prebieha zbierka na pomoc obetiam domáceho násilia. Prispieť môžete tu: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6927. Ďakujeme.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá