Jakub Chu­dík: Úžas­ný MITx Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Boot­camp

Jakub Chudík, jakub4mit.blogspot.sk / 8. septembra 2015 / Lifehacking

Týž­deň na MIT sa radí medzi moje top 3 za celý život. Bol to abso­lút­ne skve­lý záži­tok vďa­ka tomu, čo som sa naučil, vďa­ka tomu, koho som stre­tol, vďa­ka tomu, ako mi to otvo­ri­lo oči a zme­nil mind­set a vďa­ka tomu, ako ma to teraz bude hnať dopre­du a moti­vo­vať robiť ešte viac a sprá­vať sa pod­ľa mot­ta Boot­cam­pu “Hit it HARD!”

 

Poďakovanie

Rád by som sa poďakoval všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým som sa na MIT dostal. Ťažko Vám dokážem oplatiť toľkú nezištnú pomoc, pozitívnu energiu a neustálu dobrú radu, ktorú som od Vás dostával od začiatku až do konca. Práve vďaka ľuďom, ktorí mi pomohli, som neskutočne rád, že som si musel peniaze zbierať sám. Naozaj ste mi zmenili život a ukázali, akí super ľudia sú na Slovensku. Chcel by som v podobnom duchu vzájomného podporovania sa pokračovať, preto:

#1 Tento blog je do istej miery aj ochutnávkou toho, čo znamená zakladať startup. Samozrejme, nedá sa to sem všetko zmestiť, no rád odpoviem na správu, prípadne sa osobne stretnem a porozprávam, poradím ako budem vedieť. 

#2 Ak máte akékoľvek otázky od toho čo robiť na strednej, aby ste zvýšili svoje šance na úspech až po to, ako získať peniaze na Slovensku, napíšte mi správu na FB alebo mail. Rád sa podelím o svoje skúsenosti :).

 

Ďakujem:

Mojím rodičom za podporu, trpezlivosť a dobré rady.

Matej Ftáčnik - za pomoc s CV a pitchom
Matej Mačák - za prípravné mock interview

Marek Lavčák - za obrovské nadšenie a vôľu pomôcť mi so všetkým od kampane, až po donorov
Marián Zachar, Ľuboš Perniš - za pomoc s prípravou kampane
Laco Tabak - za super video

Ivan Debnár - za najlepší share ;)

Všetci, čo ste zdieľali moje príspevky a kampaň na FB, naozaj Vám ďakujem.

Úžasné duše, ktoré mi prispeli cez Indiegogo, bez Vás by som ani náhodou nikam necestoval

LEAFNadácia Provida a Creative Industry bez vás by to rovnako nešlo.

 

Rád sa stretnem osobne a porozprávam to, čo sa nezmestilo na internet :)

Pridať komentár (0)