Kan­ce­lár­sky stôl, kto­rý by pokryl pol fut­ba­lo­vé­ho ihris­ka

Rišo Néveri / 13. septembra 2015 / Lifehacking

Aký je tvoj kan­ce­lár­sky stôl? Mož­no malý, mož­no aku­rát a mož­no je aj veľ­ký, ale jed­no je isté, kaž­dý z nás sa už oci­tol v situ­ácii, kedy by potre­bo­val viac mies­ta na sto­le. Mož­no s podob­nou myš­lien­kou vzni­kol ten­to šia­le­ne veľ­ký kan­ce­lár­sky stôl v kan­ce­lá­rii na Man­hat­ta­ne, kto­rá sa tiah­ne po celej fir­me.

 

Digitálna agentúra The Barbarian Group vytvorila vo svojich kanceláriách jedinečný pracovný stôl. V spolupráci s architektmi spoločnosti Clive Wilkinson postavili nekonečný stôl, ktorý sa tiahne po celej kancelárii a jeho plocha je neuveriteľných 408 metrov štvorcových. 

 

 

 

Stôl je vytvorený z lacných materiálov a bol zostrojený priamo v kancelárii, keďže - pochopiteľne, bol na dovoz priveľký. Povrch je vyrobený z materiálu podobného tomu na povrchu surfových dosiek a jeho aplikácia na stôl trvala až deň a pol. Zaujímavým faktom je, že celková cena tohto unikátu bola nižšia, ako keby si agentúra zariadila kanceláriu klasickým nábytkom. Agentúra teda ušetrila a navyše získala umelecký kúsok, ktorý reprezentuje ich kreativitu a vynaliezavosť. 

 

Keďže v kancelárii sedí v podstate každý za jedným a tým istým stolom, ten tvorí v agentúre isté centrum a spája každého zamestnanca. Stôl mení svoj tvar, vlní sa, má zabudované police, skrine, priestory na prácu v stoji, súkromné boxy a zasadačky. Jednotlivé časti stola sú všetky prepojené a tvoria súvislý dizajn.

 

Pridať komentár (0)