Keď sa to neodf­lákne: Postup výroby hodi­niek Patek Phi­lippe za 2,5 mili­óna eur

Lukáš Dubovský / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

Patek Phi­lippe 5175R Grand­mas­ter Chime sú jedny z najd­rah­ších hodi­niek vôbec.

Patek Phi­lippe v roku 2014 pri prí­le­ži­tosti 175. výro­čia pred­sta­vil vo Švaj­čiar­skej Ženeve dovtedy najz­lo­ži­tej­šie hodinky vôbec.

Pri pohľade na tento model môžeme spo­zo­ro­vať ružové 18 kará­tové zlato. Výrobca tak­tiež spo­mína 20 “kom­pli­ká­cii” 1366 pohyb­li­vých častí a 7 rokov vývoja daného modelu.

Z kom­pli­ká­cii spo­me­nieme naprí­klad zobra­ze­nie časo­vého pásma, prie­stup­ného roku alebo fázy mesiaca.

iIMBDETSHk3U

Postup výroby:

V limi­to­va­nej edí­cii bolo vyro­be­ných iba 7 kusov a z toho jedny sú v Ženev­skom múzeu Patek Phi­lippe.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)