Koľko peňazí potrebuješ na ideálny život? Nová štúdia hovorí o prekvapivej sume

  • Predpoklad, že každý chce byť čo najbohatší, nie je správny
  • Najnáročnejší sú Američania
Muž s peniazmi
Unsplash/Markus Spiske
  • Predpoklad, že každý chce byť čo najbohatší, nie je správny
  • Najnáročnejší sú Američania

Či už chceme alebo nie, peniaze pre náš život nevyhnutne potrebujeme. Strecha nad hlavou, jedlo, lístok do kina, občasná dovolenka, nič nie je zadarmo. Každý z nás však má inak nastavené životné priority a z toho vyplýva, že množstvo peňazí, ktoré pre svoje bežné fungovanie potrebuje, sa rôzni.  

V tejto súvislosti vyšla na Nature Sustainability nová štúdia, v ktorej sa akademici v oblasti psychológie z univerzít v Bath, Bath Spa and Exeter pýtali takmer 8-tisíc respondentov z 33 krajín sveta, koľko peňazí potrebuje na ideálny život, ako píše The Guardian.

86 % ľudí potrebuje menej ako 9,5 milióna eur

Výsledok akademických psychológov prekvapil, pretože v rozpore so všeobecným presvedčením, že ľudia chcú byť takí bohatí, ako sa len dá, až 86 % z opýtaných uviedlo, že by sa uspokojilo s niekoľkými miliónmi eur, presnejšie pre absolútne ideálny život potrebujú približne 9,5 milióna eur alebo menej. 

Wionews však poukázalo na to, že 8 až 39 % ľudí naprieč štátmi sveta chcelo čo najviac peňazí, pretože vtedy môžu uspokojiť takzvané „neobmedzené túžby“

Čo sa týka jednotlivých štátov, jedným z najnáročnejších národov boli Američania, pretože len 46 percent opýtaných z USA by sa uspokojilo s 9,5 miliónom eur alebo menej.

Naopak, 31,7 percenta opýtaných Američanov si ideálny život spája s minimálne 95 miliardami eur, informuje En-business.psychic-live. Avšak úplne najväčšie požiadavky mali Indonézania, keďže až 39 % z nich chce pre ideálny život viac ako 95 miliárd eur, píše The Times.

Výskumníci uviedli, že ľudia, ktorí chceli 95 miliárd eur, boli najčastejšie v krajinách s väčšou akceptáciou nerovnosti. Títo ľudia tiež bývali mladší a boli obyvateľmi miest, ktorí kládli väčšiu hodnotu na úspech, moc a nezávislosť.

Na druhej strane, najskromnejšími boli Argentínčania, Indovia a Rusi, u ktorých až polovica opýtaných by bola spokojna s necelým miliónom eur. V Spojenom kráľovstve by bolo 26 percent ľudí spokojných s necelým miliónom eur, zatiaľ čo trinásť percent uviedlo, že by chcelo takmer 95 miliárd eur, podotýka Wionews.

Fenomén neobmedzených potrieb

„Základná ekonomická zásada, že každý je motivovaný ‚neobmedzenými túžbami’, pripútaný ku konzumnému bežiacemu pásu a snahe nazhromaždiť čo najviac bohatstva, je nesprávny,“ cituje vedúceho výskumníka na oddelení psychológie na University of Bath Paula Baina portál En-business.psychic-live.

„Viera v tento princíp mala tiež strašné následky pre zdravie planéty. Túžba neustále zvyšovať individuálne bohatstvo a usilovať sa o nekonečný ekonomický rast si vyžiadala vysokú cenu. S rastom bohatstva sa zvyšuje aj využívanie zdrojov a znečistenie,“ dodal.

Bain zároveň dodal, že vyššie uvedené sumy sa môžu na prvý pohľad zdať závratné, avšak „ak vezmete do úvahy, že predstavujú ideálne bohatstvo človeka počas celého ich života, sú pomerne mierne“.

„Ideológia neobmedzených túžob, ak je prezentovaná ako ľudská prirodzenosť, môže vytvárať spoločenský tlak na ľudí, aby kupovali viac, ako skutočne chcú,“ dodal Bain.

Zdroje: Nature Sustainability, The Guardian, Wionews, En-business.psychic-live, The Times

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá