Koľko percent všetkých Kickstarter projektov zlyhá a nedodá odmeny?

  • Kickstarter predstavuje dnes už známy model podpory kreatívnych projektov. V porovnaní s inými modelmi financovania má menej prekážok a poskytuje väčšiu príležitosť riskovať. Tvorcovia z rôznych prostredí a odlišnými skúsenosťami tu nájdu podporu pre svoje nápady.
129
  • Kickstarter predstavuje dnes už známy model podpory kreatívnych projektov. V porovnaní s inými modelmi financovania má menej prekážok a poskytuje väčšiu príležitosť riskovať. Tvorcovia z rôznych prostredí a odlišnými skúsenosťami tu nájdu podporu pre svoje nápady.

Miliardy prisľúbených dolárov a tisíce úspešne podporených projektov. Koľko z nich však nedokázalo dodať sľúbené produkty? Je to otázka, nad ktorou špekulovali mnohí, a teraz poznáme odpovede vo forme najväčšej štúdie, aká sa kedy Kickstarter-om zaoberala.

please support us on kickstarter

 

Objav č.1 – 9 % projektov zlyhá v doručení odmien

(poznámka: projekt, ktorý úspešne vyzbieral sumu, no zlyhal v doručení odmien sa takisto považuje za neúspešný)

Backeri, resp. podporovatelia by mali očakávať zlyhanie v doručení odmeny v 1 z 10 projektov a nárok na refundáciu iba v 13 %. Vzhľadom na to, že zlyhanie môže nastať u každého, tvorca musí vziať do úvahy a plánovať spôsob, akým sa bude komunikovať s podporovateľmi v prípade, že projekt neuspeje. Musí prísť na metódu, ako ďalej viesť  otvorenú komunikáciu a vysveliť, na čo boli peniaze vynaložené.

 

Objav č.2 – Miera zlyhania je vo všetkých kategóriách rovnaká

Miera zlyhania u projektov naprieč všetkými 15 kategóriami sa pohybuje v úzkom pásme okolo 9%. Projekty z niektorých kategórii majú tendenciu zlyhať menej často ako ostatné, no nie je v tom príliš veľký rozdiel.

fulfillment-graph-1.en-ca10f0b9de80442bdcd379ce21409e60849488b7452cd7af6b36d3f62980106b

 

Objav č.3 – Sú dobré zlyhania a sú zlé zlyhania

Približne 73% podporovateľov, ktorí vložili svoje peniaze do neúspešného projektu súhlasilo s opätovným podporením ďalšieho projektu na Kickstarter-i. Avšak, len 19% priaznivcov neúspešných projektov by podporilo projekt od rovnakého tvorcu, ktorého projekt zlyhal.

fulfillment-graph-3.en-9d0f19bb3ea67ade7379e8293bc81cf4494ee8a9ccee9859cc3777906a48f455

V 15-20% prípadov podporovatelia hlásili, že tvorcovia neúspešných projektov zvládli situáciu dobre. Asi 13% priaznivcov neúspešných projektov obdržalo refundáciu alebo inú náhradu od tvorcu. A 17% súhlasilo alebo sa priklonilo k tomu, že pochopili vysvetlenie, prečo vlastne projekt zlyhal.

Prirodzene, podporovatelia neúspešných projektov boli menej spokojní ako podporovatelia tých úspešných, no niektorí tvorcovia, ktorých projekt zlyhal boli schopní uspokojiť svojich podporovateľov.2

Ďalšie zistenia:

  • 8 % prisľúbených peňazí išlo na projekty, ktoré vyhoreli.
  • 7 % podporovateľov nedostalo svoju sľúbenú odmenu
  • 65 % podporovateľov potvrdilo, že sľúbenú odmenu dostalo načas.
  • najčastejšie zlyhajú projekty, ktoré majú želateľnú sumu nižšiu ako $1000.

fulfillment-graph-2.en-db10ee43e48836d3d309a63fc5eb1a3da314bb4ed4691d7cf82d12ab6d0f9e72

 

Čo musí tvorca projektu spraviť, pokiaľ vie, že jeho projekt bude neúspešný ?

  • vysvetliť podporovateľom, čo sa podarilo dokončiť, ako boli peniaze použité a čo ich stoplo v dokončení
  • demonštrovať, ako boli peniaze použité a že urobili všetko, čo bolo v ich silách aby bol projekt úspešne dokončený
  • pokiaľ ostala nejaká čiastka peňazí, je správne vrátiť ich späť podporovateľom, ktorí svoju odmenu nedostali, po prípade vysvetliť ako bude zvyšok peňazí využitý na dokončenie projektu v alternatívnej forme.

Vyjadrenie Kickstarteru

Je 9% miera zlyhania primeraná pre komunitu ľudí, ktorá sa snaží priviesť kreatívne projekty k životu? Myslíme si, že áno, ale tiež chápeme, že riziko neúspechu môže odradiť niektorých ľudí od účasti. My to rešpektujeme. Chceme, aby všetci pochopili, ako presne funguje Kickstarter – že to nie je žiadny obchod, a že medzi tvorivosťou a inováciou existuje riziko a zlyhanie.“

3

zdroj: kickstarter.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech