Kom­plet­ný tool­kit pre kaž­dé­ho star­tu­pis­tu!

Martin Bohunický / 24. augusta 2015 / Tools a produktivita

Vybu­do­vať biz­nis je ťaž­ké. A je to ešte ťaž­šie, pokiaľ nemáš prí­stup k tým správ­nym zdro­jom, nástro­jom a apli­ká­ciam. Pod­ni­ka­te­lia uro­bia maxi­mum pre­to, aby ich biz­nis uspel. No potre­bu­jú aj pomoc. Pomoc v podo­be kva­lit­ný­ch zdro­jov a nástro­jov, kto­ré im pomô­žu vybu­do­vať a násled­ne pre­dať ich pro­duk­ty.

 

Toto je zoznam najlepších online pomôcok pre startupy, ktorý pôvodne zozbieral Ben Tossell z ProductHunt.

 

1. Startup Stash — Zoznam 400 zdrojov a nástrojov pre startupy.

2. Maker book — Zoznam najlepších zdrojov zadarmo pre kreatívcov.

3. Marketing Stack – Zoznam marketingových zdrojov a nástrojov.

4. Freebie.Supply — Parádne veci zadarmo pre podnikateľov a startupy.

 

 

5. Template Stash – Kolekcia tém a šablón pre tvoju webstránku.

6. NoDesk – Kolekcia nástrojov pre každého digitálneho nomáda.

7. Always Learning – Najlepší zdroj pre človeka, ktorý sa chce naučiť programovať a dizajnovať.

8. Content Marketing – Zoznam zdrojov pre marketing.

 

 

9. Growtdhverse – Interaktívna vizualizácia nástrojov pre marketing.

10. Chats.Directory – Zoznam najlepších skupín v Slacku pre profíkov.

11. rrrepo – Zoznam všetkého pre všetkých.

12. StockSnap.io – Stock fotky zadarmo pre tvoj blog.

 

 

13. FreePik – Grafické zdroje zadarmo pre dizajnérov a developerov.

14. The Starter Kit – Zdroje pre web developerov a dizajnérov.

15. Agile Designers – Ďalší zoznam najlepších zdrojov pre dizajnérov a developerov.

16. Startup{ery – Viac ako 500 zdrojov pre startupy, zoradených do viac ako 350 kategórií.

17. Beaqn.in – Viac ako 270 Front End zdrojov na jednom mieste.

 

 

zdroj: medium.com

zdroj cover foto: connect-network.com

Pridať komentár (0)