Kto je pre váš StartUp ten najdôležitejší, Tech Guy či Business Guy?

  • V čase, keď Bill Hewlett spojil sily s Daveom Packardom, v roku 1939, aby vytvorili v súčasnosti najväčšiu spoločnosť na výrobu osobných počítačov na svete, vznikla aj debata o tom, kto je dôležitejší pri štarte technologickej spoločnosti. Tech guy or Business guy? Steve Jobs alebo Steve Wozniak?
image_1426628234.jpeg
  • V čase, keď Bill Hewlett spojil sily s Daveom Packardom, v roku 1939, aby vytvorili v súčasnosti najväčšiu spoločnosť na výrobu osobných počítačov na svete, vznikla aj debata o tom, kto je dôležitejší pri štarte technologickej spoločnosti. Tech guy or Business guy? Steve Jobs alebo Steve Wozniak?

 

Z môjho pohľadu je najvyšší čas vylúčiť z tejto debaty pojem „business guy“. Problémom je, že esenciou úspechu sú tri kľúčové komponenty, hoci s rozdielnymi relatívnymi ekonomickými hodnotami. To, čo ľudí často mätie je fakt, že všetky tieto komponenty sa môžu rozložiť na viacerých zakladateľov spoločnosti, no rovnako aj zlúčiť do jednej osoby. Súčasne jednoduché a iritujúce je, že každý z týchto komponentov sa v ekonomike vyskytuje v rozdielnom množstve a zákon dopytu a ponuky je neomylný v priraďovaní hodnoty jednotlivým komponentom.

 

 

Možno prekvapujúco, ale tieto komponenty nie sú tradičné coding/business, rovnako nie sú ani coding/UI/business/sales a ani nič podobné. Z perspektívy niekoľkonásobného podnikateľa a niekoľkonásobného investora uvádzam tri najdôležitejšie komponenty.

Sú uvedené v poradí klesajúceho výskytu:

 

1) The CONCEPT

Každé podnikanie začína s ideou. Tá sa môže časom aj meniť (a väčšinou to aj tak je), musí však byť dobrá už vo svojej podstate. Iba tak môže uspieť aj z dlhodobého hľadiska. Základný koncept musí dávať zmysel v technickom, trhovom a konkurenčnom prostredí, inak na ničom inom už nezáleží. Ale dobré nápady nie je až tak ťažké nájsť. Vlastne to nie je vôbec ťažké. Sú ich milióny.

 

2) EXECUTION SKILLS

Práve do tohto koša spadajú všetky skôr spomenuté tradičné skilly. Tu treba nájsť top kóderov, informačných architektov svetovej triedy, predajcov telom aj dušou, biznismenov, ktorý presvedčia každého a brilantných CFO. Každá z týchto funkcií je nesmierne dôležitá a nevyhnutná pre transformáciu myšlienky na úspech. V našom plynulom, kapitalistickom a otvorenom trhu je efektivita prisudzovania relatívnej ekonomickej hodnoty týmto funkčným pozíciám veľmi dôležitá a založená na priamych výsledkoch/prínosoch pre spoločnosť a dopyte po tomto nápade.

Programovanie, dizajn, produkcia, predaj, financie, marketing a iné, to všetko sú execution skills, a bez GREAT execution príde úspech veľmi ťažko a pomaly, ak vôbec nejaký príde.

Je však jasné, že všetky tieto skilly je možné si zaplatiť, a ak investujete dostatok peňazí, máte možnosť najať si aj All Stars tím pre každú oblasť. Ale ani to však nebude stačiť. Prečo? Pretože tomu chýba posledný dôležitý komponent.

 

 

3) The ENTREPRENEUR

Schopnosť samotného podnikania je samým jadrom spoločnosti, či už ide o technologickú alebo akúkoľvek inú spoločnosť. Tento komponent je zo všetkých uvedených najzriedkavejší. Nie je to žiaden z vyššie uvedených skillov, je to kombinácia vízie, vášne, leadershipu, oddanosti, komunikačných schopností a veľa iného, samozrejme s nutnosťou ochoty riskovať, ktoré spolu prepoja všetky predchádzajúce veci a vytvoria z nich spoločnosť, ktorá tvorí hodnotu.

Je dôležité podotknúť, že aj táto kritická funkcia  sa môže zlúčiť v jednom balíku s tech guy (Bill Gates), predajcom (Mark Cuban), UI (Steve Jobs) či finančníkom (Mike Bloomberg).

 

Pre úspešnú spoločnosť je dôležité skĺbiť všetky vyššie uvedené komponenty a uvedomiť si, že každý funkčný skill set, s ktorým začínate môže byť neskôr doplnený o potrebné chýbajúce skilly.

 

V skratke, je dôležitejší Tech Guy alebo Biznis Guy? Žiaden. Najdôležitejší je THE ENTREPRENEUR!

 

Zdroj: inc.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech