Legendárny Propeler a ikonická Prašná bašta spoja sily v novom projekte, ktorý má potenciál

  • Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová predstavila zámer znovuotvorenia už legendárnych priestorov Café Propeler
  • Od mája 2019 ju bude viesť onedlho už bývalý prevádzkar kultovej bratislavskej reštaurácie Prašná bašta Fero Makai, ktorý dostal bez­dô­vodnú vý­po­veď z nájmu do konca marca 2019
popl
archív Staré Mesto
  • Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová predstavila zámer znovuotvorenia už legendárnych priestorov Café Propeler
  • Od mája 2019 ju bude viesť onedlho už bývalý prevádzkar kultovej bratislavskej reštaurácie Prašná bašta Fero Makai, ktorý dostal bez­dô­vodnú vý­po­veď z nájmu do konca marca 2019

Podľa ofi­ciál­neho webu re­štau­rá­cie Prašná bašta, jej ko­re­ne sia­hajú až do ob­do­bia 16. sto­ro­čia na okraji sta­rých hra­dieb, popri kto­rej vy­ras­tali domy re­me­sel­ní­kov. Prí­vlas­tok „prašná“ do­stala podľa toho, že v mi­nu­losti si tu mesto ukla­dalo svoje zá­soby puš­ného pra­chu. Dnešná re­štau­rá­cia stojí v bý­va­lej zá­moč­níc­kej dielni. No už čoskoru ju čaká definitívny koniec.

Starostka Starého Mesta však Prašnej bašte podáva pomocnú ruku. Jej plánom je prepojiť dva ikonické priestory Starého Mesta s neopakovateľným Genius loci a to práve Prašnú baštu a Café Propeler. Budovu Café Propeler navrhol architekt Emil Belluš v podobe „dvojičiek“ stojacich oproti sebe na oboch brehoch Dunaja. Staršia generácia Bratislavčanov si ju pamätá, keď čakávali v nedeľu poobede na propeler, aby ich odviezol do petržalského lunaparku.

zdroj: archív Staré Mesto

Postupom času však lodná preprava skončila a unikátny priestor Café Propeler chátral. Žiaden z príležitostných nájomcov nedokázal  využiť potenciál tejto nevšednej stavby.

Aj reštaurácia Prašná bašta bola desiatky rokov významným komunitným miestom Bratislavčanov, najmä v čase, keď ju viedol aktuálny prevádzkar Fero Makai, ktorý podnik prevzal vo februári 1995. O pár rokov neskôr k reštaurácii pribudol aj susediaci Café Kút.


Mestská časť teraz zareagovala a ponúkla prevádzkarovi Prašnej bašty, aby opäť oživil legendárny Propeler – ako zamestnanec Starého Mesta.

„Snažíme sa spojiť príbehy Prašnej bašty ako ikonickej reštaurácie a Propeleru, ako miesta, ktoré v sebe nesie spomienky Bratislavčanov. Chcem aby Propeler znova, tak ako kedysi Prašná bašta, slúžil Staromešťanom ako kultúrny verejný priestor, kde sa organizujú koncerty a vytvára komunita,“ uzavrela starostka.

Vynovený Café Propeler by mal začať fungovať 1. mája. Okrem Staromešťanov budú priestory slúžiť aj turistom, ktorí tu nájdu propagačné materiály či suveníry. Taktiež má byť vyhlásená nová súťaž na lodnú prepravu z jedného brehu Dunaja na druhý.

V minulosti bola súťaž pre procesné pochybenia zrušená. Priestor v okolí Propeleru sa má stať verejným priestorom a aj atrakciou. Tento projekt nie je nejakou náhodnou stavbou v rámci Prešporku, teda Bratislavy. V podstate bol ukončením bratislavského korza, ktoré sa začínalo Michalskou vežou a v minulosti končilo až na nábreží.

zdroj: archív Staré Mesto

Podobný zážitok ako propeler má však už čoskoro poskytnúť aj Dunajbus – pro­jekt pra­vi­del­nej osob­nej vod­nej do­pravy na Du­naji. Cel­kom má byť na všet­kých jeho spo­je­niach pre­pra­ve­ných cca 1 255 740 ces­tu­jú­cich za rok. Ka­pa­cita pre­pra­vo­va­ných ces­tu­jú­cich bude 90 až 125 pa­sa­žie­rov.

zdroj: fb:Staré Mesto, staremesto.sk, bratislavskenoviny.sk  sav.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech