Live Coding vám dovo­lí najať si prog­ra­má­to­ra a sle­do­vať jeho prá­cu v reál­nom čase

Lukáš Timko / 15. septembra 2015 / Tools a produktivita

Live Coding, je webo­vé roz­hra­nie pomo­cou kto­ré­ho môže­te naži­vo sle­do­vať prog­ra­mo­va­nie nie­kto­ré­ho z regis­tro­va­ný­ch deve­lo­pe­rov. Pred­ne­dáv­nom táto web­strán­ka zavied­la novin­ku v podo­be služ­by, kto­rá pozo­ro­va­te­ľo­vi dovo­lí najať si prog­ra­má­to­ra, kto­ré­ho prá­ve sle­du­je­te.

 

Vhodne pomenovaná služba „hire a streamer“ funguje tak, že pod videom v ktorom naživo sledujete programovanie, kliknete na tlačidlo „hire me“ a tým dáte najavo záujem o služby človeka, ktorý pracuje na svojom alebo cudzom projekte. Podobne to môžete spraviť aj cez profil developera, ktorého ste niekedy videli kódovať na stránke. Služba nie je dostupná všetkým užívateľom, takže si nemôžete najať len tak hocikoho.

 

Keď kliknete na tlačidlo „hire me“, ukáže sa vám zoznam schopností, ktoré daný programátor ovláda a okrem toho sa dozviete aj jeho hodinovú mzdu. Služba chráni obe strany tak, že keď si najmete programátora, vaše peniaze podrží LiveCoding, až kým nie je práca dotiahnutá do konca.

 

 

Po prijatí vašej objednávky máte možnosť sledovať jeho prácu v reálnom čase. Okrem toho si môžete vybrať, či budete sledovať jeho kódovanie v súkromí alebo ho budete zdieľať s ostatnými.

Toto je vynikajúca služba pre tých, ktorí sa zasekli pri kódovaní svojej aplikácie a potrebujú pomoc od niekoho s väčšími skúsenosťami. Iný príkladom sú firmy, ktoré chcú získať iný pohľad na problém. Ešte predtým, ako si niekoho zaplatia, tak si zadarmo overia schopnosti viacerých programátorov a vyberú si toho najlepšieho.

 

Na stránke nájdete aj videá z minulosti, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých programovacích jazykov. Keď som prišiel na web, prvé čo som videl bolo, ako si programátor užíva pri house hudbe a programuje multiplayer Pokémon hru v Jave - čo som naozaj nečakal. Ak sa učíš programovať, alebo by si si rád rozšíril znalosti, Livecoding.tv určite navštív!

 

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)