Ľudia našli spôsob ako vtipne zabrániť fungovaniu nezničiteľného radaru, aký nájdeš aj na Slovensku

  • Meraniu rýchlosti sa dá zabrániť naozaj rôznymi spôsobmi
  • Jedným z nich je aj zasadenie ihličnanu priamo pred radar
  • Polícia mohla na údaje z radaru čakať márne
gol
Polícia Slovenskej republiky/archív:Startitup
  • Meraniu rýchlosti sa dá zabrániť naozaj rôznymi spôsobmi
  • Jedným z nich je aj zasadenie ihličnanu priamo pred radar
  • Polícia mohla na údaje z radaru čakať márne

Už pred časom sme ťa informovali o tom, že Po­lí­cia Slo­ven­skej re­pub­liky na­sa­dila do boja proti cest­ným pi­rá­tom ne­mecké mo­bilné ra­dary Alice. Ide o au­to­nómne za­ria­de­nia odolné voči po­ško­de­niu. So za­su­nu­tým pod­voz­kom vy­zerá Alice ako obr­nené vo­zidlo. Do­konca váži až 1 250 kg, takže od­tiah­nuť ho nie je žiadna sranda.

Ra­dar Alice ne­mec­kej spo­loč­nosti Vit­ro­nic z Wies­ba­denu do­káže všetko to, čo kla­sické ra­dary. Na­koľko je tento ra­dar plne mo­bilný, môže sa po­kojne aj každý týž­deň ob­ja­viť na inom mieste. Jeho pod­vo­zok je po­dobný prí­ves­nému vo­zíku. Po­lí­cia ho tak jed­no­du­cho do­tiahne tam, kam treba.

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: archív:Startitup

Veľkým benefitom je aj jeho odolnosť voči ne­kom­pro­mis­ným ru­kám van­da­lov. Je to najmä vďaka veľmi pevnej ka­ro­sé­rii, ktorú by si roz­bil len veľmi ťažko. Hovorilo sa, že bežný člo­vek by ho do­ká­zal zneš­kod­niť len spre­jom, ktorý by na­strie­kal priamo do ka­mery.

V Nemecku sa však podarilo toto tvrdenie vyvrátiť. Alice bola totižto umiestnená v nemeckom meste Trier, no polícia mohla na záznam čakať len márne. Ľudia si dokázali s radarom poradiť sami a vskutku kreatívne.

Výhľadu radaru totižto niekoľko hodín bránil asi 2,5 metrový ihličnan. Nebol tam však len tak položený, bol zasadený do zeme a ľudia si teraz z polície uťahujú, že pri umiestňovaní radaru to buď prehnali s maskovaním alebo strom jednoducho prehliadli.

Realita je však iná, niekto ho tam cez noc zámerne zasadil, aby meraniu rýchlosti zabránil. Páchateľ bol nakoniec úspešný, nakoľko polícia potvrdila, že z časového intervalu, kedy ihličnan stál pred radarom, nemajú ani jedno platné meranie.

Policajti tento úkaz vzali s humorom, aj keď len polovične. Momentálne stíhajú neznámeho páchateľa za narušenie verejne prospešnej činnosti, zároveň ale v komentári na Twitteri žartom dodávajú, že narušiteľ svojou akciou ovplyvnil aj súťaž záhradných architektov za najlepší nápad. Keďže tento úkaz zrejme ani z ich pohľadu nemá žiadnu konkurenciu. Veď posúď sám, je to rozhodne zábavná kauza a nenásilný prejav odporu proti meraniu rýchlosti zo strany polície. Teraz už len zistiť, ako zasadiť strom pred radar obkolesený len samým betónom.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie