Príbeh o úspechu Pixel Federation, ktorá točí milióny vďaka hrám

  • Pixel Federation je jednou z najúspešnejších slovenských spoločností súčasnosti.
  • Aká bola cesta tejto firmy a jej zakladateľov na vrchol herného priemyslu?
BeFunky-collage (4)
Pixel Federation
  • Pixel Federation je jednou z najúspešnejších slovenských spoločností súčasnosti.
  • Aká bola cesta tejto firmy a jej zakladateľov na vrchol herného priemyslu?

Pixel Federation, ktorá sídli v bratislavskom Digital Parku, je najúspešnejšou slovenskou spoločnosťou zaoberajúcou sa vývojom hier. Tie ich dnes hrajú desiatky miliónov ľudí po celom svete. V rámci EMEA tiež patrí medzi špičku herných developerov pôsobiacich na Facebooku.

Spoločnosť PIXEL FEDERATION, s.r.o. v roku 2017 zvýšila zisk o 917 % na 2,811 miliónov eur a tržby jej narástli o 58 % na 28,13 miliónov eur.

Spoločnosť bola založená a zaregistrovaná 10. augusta 2007. CEO Pixel Federation je dodnes Šimon Šicko, ktorý na VŠVU vyštudoval architektúru. Popri tom ho však veľmi za­čali ba­viť weby, preto sa rozhodol venovať ich tvorbe.

V tom čase prišla na svet aj nová tech­no­ló­gia Flash, v ktorej sa Šimon učil kódovať a začal robiť prvé 3D vizualizácie.  V roku 2002 do­stal pra­covnú po­nuku od her­ného štú­dia El­daia, z kto­rého sa ne­skôr stal 10tacle, kde bolo Šimonovou úlo­hou na­vr­hnúť ar­chi­tek­túru do fan­tasy hry El­veon.

Túto po­nuku podľa Šimona ne­šlo od­miet­nuť a po­stu­pom času sa vy­pra­co­val až na le­vel di­zaj­néra. Na tomto pro­jekte s tímom pra­co­vali viac ro­kov, pro­jekt však ne­do­pa­dol naj­lep­šie, až na­ko­niec firma skra­cho­vala.

Príspevok, ktorý zdieľa Pixel Federation (@pixelstopixels),


Tesne pred­tým sa v zložení Šimon Šicko, Marián Fridrich, Filip Fischer a Lucia Šicko roz­hodli, že v tvorbe hier chcú po­kra­čo­vať a založili Pi­xel Fe­de­ra­tion.

Príspevok, ktorý zdieľa Pixel Federation (@pixelstopixels),

Dnes je Pi­xel Fe­de­ra­tion herným de­ve­lo­perom a zá­ro­veň aj pub­lis­herom, ktorý sa ve­nuje výlučne tvorbe hier. 

Príspevok, ktorý zdieľa Pixel Federation (@pixelstopixels),


Činnosť spoločnosti bola zo začiatku orientovaná na výrobu atypických koncepčných a technických riešení, programov a aplikácií pre externých klientov.

Pi­xel sa tak chvíľu orientoval aj na trh B2B, časom však zistili, že ak chcú vybudovať úspešnú firmu, touto cestou sa ísť neoplatí. 

“Podľa môjho ná­zoru B2B firmy majú vždy strop. Mys­lím tým ich bud­get. Preto sme sa roz­hodli, že mu­síme byť B2C a bu­deme ro­biť iba naše vlastné pro­jekty. Oveľa lep­šie vieme mo­ne­ti­zo­vať naše vlastné pro­jekty, ako keby sme ro­bili B2B pro­jekty,” povedal Šimon Šicko v rozhovore pre Startitup.

 

Spočiatku začínali na platforme Nintendo DSi, kde vytvorili dva tituly – Libera Wing a Happy Birthday Mart, ktoré napriek dobrým hodnoteniam neboli finančne úspešné.

 

Snažili sa preraziť aj na iPhone, kde taktiež vytvorili dve hry, no zostali rovnako bez úspechu. Po týchto dvoch sklamaniach sa spoločnosť začala orientovať na browser hry.

 

 

V začiatkoch Pixel Federation neexistovali slovíčka ako startup či angel investor. Prvé peniaze a nádej do nich vložil ich klient. Bol to Martin Blaškovič zo spoločnosti BC FIN, ktorý pôsobí aj v obchodnej spoločnosti Global Supply. Tá v roku 2017 zvýšila zisk na 462 745 € a tržby jej narástli o  33 % na 15,24 miliónov eur.

 

Investíciu Martina Blaškoviča využili na Emporeu, čo bola browser hra založená na „free to play“ modeli. V tomto čase však bola Pixel Federation ekonomicky neúspešná. Reálne hrozilo, že firma skončí.

 

“To nás prinútilo k rozhodnutiu zafokusovať sa. Fokus a výdrž sú jedny z najdôležitejších vecí v podnikaní. Keďže sme to pokašľali, potrebovali sme novú investíciu,” povedal Šimon Šicko pre startupers.sk.

This year #pixelfederation runs for the team @bielavrana to support people fighting for truth 💪🏼🏃🏻‍♀️ #ForADecentSlovakia #narodnybehdevinbratislava #pixelteam pic.twitter.com/7LUQHfwvOs

— Pixel Federation (@pixelfederation) 12. apríla 2018

Tím Pixel Federation sa tak dostal k ďalšiemu investorovi, ktorým bol Peter Lukeš zo skupiny Immocap. Tá postavila napríklad multifunkčný komplex Central. Spoločnosť Immocap Group, a.s. v roku 2017 znížila stratu o   80 % na -131 032 eur a tržby jej narástli o 188 % na 1,458 miliónov eur.

 

United colours of Pixel Federation :) pic.twitter.com/9yvmHg3BHV

— Pixel Federation (@pixelfederation) 2. októbra 2014

Momentálne má Pixel Federation dvoch spoločníkov, ktorých volajú finanční investori.  Obaja majú vo firme 47 % podiel. Keď Lucia Šicková vystúpila z Pixelu, predala svoj podiel a vo firme zostali Filip Fischer, Marián Fridrich a Šimon Šicko.

Filip odišiel v roku 2014 z exekutívy a založil si vlastnú firmu Charged Monkey v Prahe, v ktorej je Šimon Šicko investorom. V Pixeli je dnes výkonným riaditeľom, Marián Fridrich je projektovým riaditeľom. Firmu riadia prevažne oni dvaja a investori im do manažovania nijak nezasahujú.


Späť však ku alfe a omege úspechu Pixelu, a teda ku hrám. Fakt, že by Facebook mohol byť budúcnosťou Pixelu, pochopili začínajúci podnikatelia v roku 2009. Nápadov, ako sa presadiť, mali viac. Napokon sa zhodli, že tým najlepším je TrainStation, nakoľko v tom čase na Facebooku žiadna hra o vlakoch nebola.

Naša generácia sa hrala v detstve s vláčikmi a vo svete existuje obrovská komunita, ktorá sa zaoberá modelmi vláčikov. Povedali si, že keď ľudia dokážu investovať stovky či tisíce eur do takýchto modelov, mohli by aj do online hry. A tak sa aj stalo. TrainStation je dodnes ich najúspešnejším projektom, ktorý predstavuje skoro 60 % príjmov.

Okrem TrainStation-u zažila úspech aj hra Diggy’s Adventure, ktorej popularita stále narastá. Koncom roka 2014 hry získali prevedenie aj na mobilné platformy Android a iOS.

Zaujímavé je, že Pixel má z celého počtu len 2 % pla­tia­cich hrá­čov.“Je to síce malé per­cento, u nás je však zau­jí­mavé to, že veľ­ryby tvo­ria až 80% zo všet­kých príj­mov. Čo zna­mená, že si mô­žeme do­vo­liť byť ne­zá­vislí a ke­dy­koľ­vek za­čať nový pro­jekt. Sa­moz­rejme, po­kiaľ sa nám to oplatí,” povedal Šimon v rozhovore pre Startitup.

V roku 2015 na trh prichádza ďalšia webová hra s názvom Seaport. Spoločnosť zaznamenáva pokles záujmu o facebookové hry, preto sa začína viac zameriavať na iné platformy.

Pixel Federation neskôr predstavila dve nové hry na PC – Morning Men a Galactic Junk League. Zároveň vytvorila novú samostatnú VR divíziu a už aj prvý produkt – labyrintovú hru CoLab, ktorá bola v roku 2016  dostupná pre majiteľov VR zariadení a písal o nej aj New York Times.

Kapitolou samou o sebe je aj technika giganta, akým je Pixel Federation. Táto firma má vlastné cloudové riešenie vystavané na technológii OpenStack, ktoré vedia aj  plnohodnotne škálovať. Aktuálne majú 500 virtuálnych serverov, viac ako 57 000 monitorovaných služieb a 900 TB mesačne prenesených dát po celom svete.

V čom však tkvie tajomstvo úspechu Pixel federation?

„Work Hard, Dream big and don’t be an as*hole. Ale tiež nebáť sa zlyhávať. Najdôležitejšie vlastnosti v biznise sú sústredenosť na víziu a výdrž. Zároveň nič nie je staršie ako včerajší úspech. Moje méty sú momentálne nastavené tak, že chcem z PF vybudovať miliardový biznis,“ dodal na margo úspechu a ďalších plánov Šimon Šicko pre startupers.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech