Slovenská národná galéria ako dominanta Bratislavy. Toto sa už stihlo urobiť

  • Ako pokračuje rekonštrukcia?
  • Bilancia roku minulého a výhľad na rok budúci...
gal
archinfo.sk
  • Ako pokračuje rekonštrukcia?
  • Bilancia roku minulého a výhľad na rok budúci...

Prioritná investičná akcia MK SR – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG – sa týka rozsiahleho areálu na Vajanského nábreží a vstupuje do nej niekoľko budov. Okrem obnovy galerijných prevádzok by sme chceli ponúknuť kultúrny verejný priestor v centre mesta určený všetkým záujmovým skupinám. Výsledkom by mala byť nielen moderná galéria, ale moderná verejná inštitúcia 21. storočia.

Od začiatku (odovzdanie staveniska 18. 1. 2016) sa simultánne pracuje na všetkých objektoch. K dnešku sa dokončila hrubá stavba poschodového depozitárneho domu so siedmimi nadzemnými a dvoma suterénnymi podlažiami, ošetrili sa všetky kovové konštrukcie v objekte Premostenia a administratívy, pribudla konštrukcia nadstavby objektu bývalej knižnice, je založená multifunkčná hala. Paralelne riešime revízie a iné problémy, ktoré taká rozsiahla rekonštrukcia prináša.

Odborní pracovníci galérie v súvislosti s rekonštrukciou už v januári 2018 začali s prípravou budúcich stálych expozícií, ktoré by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z posledných rokov, napr. Sen × skutočnosť.

K 31. 12. 2017 bolo preinvestovaných na stavebné práce a dozor 8 848 164,42 € vrátane DPH, čo predstavuje 19,13 % objemu financií.

Aká bola úspešnosť a návštevnosť projektov v minulom roku?

Návštevnosť výstav/expozícií

V roku 2017 sa podarilo dosiahnuť na výstavách SNG v Bratislave 57 888 návštevníkov, čo znamená oproti roku 2016 (43 374) navýšenie o 14 514 návštevníkov výstav. Po sčítaní s vysunutými pracoviskami v Pezinku, vo Zvolene, v Ružomberku, v Strážkach a s Kunsthalle Bratislava stúpne počet na 134 216 návštevníkov expozícií a výstav (oproti 124 135 v roku 2016).

Viac podobných článkov nájdeš Archinfo.sk

Najnavštevovanejšou výstavou v bratislavskom Esterházyho paláci bola výstava Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945, mapujúca premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v rokoch existencie slovenského štátu. Od jej otvorenia dňa 20. 10. 2016 do 26. 2. 2017 ju videlo 26 176 návštevníkov. Mimoriadny úspech z hľadiska návštevnosti zaznamenala i výstava Nech šije! Móda na Slovensku v rokoch 1945 – 1989, ktorú v apríli – auguste 2017 videlo 20 689 návštevníkov.

Celková návštevnosť (výstavy / expozície + programy)

Spolu s rôznymi výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými programami stúpne celkový počet návštevníkov v Bratislave na vyše 70 000. Po pripočítaní programov vysunutých pracovísk v Pezinku, vo Zvolene, v Ružomberku, v Strážkach a tiež Kunsthalle Bratislava je to vyše 170 000 návštevníkov výstav aj programov (Kunsthalle Bratislava v roku 2017 navštívilo vyše 33 000 návštevníkov).

 

Ako oslávime 70. narodeniny SNG?

V roku 2018 čaká Slovenskú národnú galériu okrúhle výročie – 70 rokov od jej založenia. Na naše narodeniny pripravujeme veľkú letnú narodeninovú oslavu, ktorá sa bude konať 28. júla 2018. V tento deň budeme od rána hostiť našich gratulantov zaujímavým programom pre rodiny s deťmi, pre fanúšikov umenia a galérie bude zasa pripravený poobedňajší blok, kde sa návštevníci dozvedia všetko o SNG a nielen tej dnešnej. Večer pozývame na premietanie filmu, koncert a možno aj iné prekvapenia. Darček nosiť netreba, gratulanti ho dostanú od nás – stačí len prísť!

Ako si pripomenieme výročia v roku 2018?

Rok 2018 sa bude niesť i v znamení medzinárodného projektu MADE IN CZECHOSLOVAKIA organizovaného v spolupráci Moravskej galérie a SNG. Obe inštitúcie využili príležitosť roku 2018 a chcú si pripomenúť, že v období rokov 1918 – 1993 tvorili naše vlasti spoločný štát, Československo.

„MADE IN CZECHOSLOVAKIA nie je ani tak projektom, ako skôr manifestáciou, spontánnym prihlásením sa k téme, partnerstvu a spolupráci. Slovenská národná galéria s Moravskou galériou v Brne intenzívne spolupracovala už v minulom roku, keď partnerskej inštitúcii nielen po technickej stránke pomáhala s uvedením Sbírek online. Dôležitým impulzom pre prípravu spoločného projektu bolo uvažovanie o prvej republike.

Mladý štát bol vybudovaný na moderných základoch a jeho súčasťou bola silná marketingová kampaň. Hoci Československo dnes už neexistuje, v mnohých kontextoch táto ‚značka‘ stále funguje. Projekt je priznaním si spoločného a potvrdzuje prirodzenú potrebu niečo spolu skúsiť, začať, alebo si len pripomenúť, čo všetko zmizlo v čase,“ doplňuje Alexandra Kusá.

Okrem spolupráce na príprave Sbírek online Moravskej galérie pripravuje SNG v rámci projektu výstavu FILLA – FULLA: Osud umelca o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu a tiež netradičný výstavný projekt Osmičky.

zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech