Slovenské reštaurácie, ktorým sa podarilo preraziť v New Yorku či Londýne

  • To, že Slováci to v gastre vedie, nedokazujú len v našej krajine, ale aj v zahraničí
  • Toto je 5 slovenských reštaurácií v zahraničí, v ktorých nebudeš mať núdzu o tradičné bryndzové halušky alebo poctivú sviečkovú
befunky-collage-27
yelp
  • To, že Slováci to v gastre vedie, nedokazujú len v našej krajine, ale aj v zahraničí
  • Toto je 5 slovenských reštaurácií v zahraničí, v ktorých nebudeš mať núdzu o tradičné bryndzové halušky alebo poctivú sviečkovú

Koliba – New York

Reštaurácia s názvom Koliba už nie je doménou len slovenských miest a obcí. Kúsok slovenskej kuchyne nájdeš aj priamo v New Yorku. Na ulici pred reštauráciou síce môžeš vidieť pravé americké autá a fast foody, no keď vstúpiš do newyorksej Koliby, ako by si sa lusknutím prsta preniesol napríklad do Terchovej.

Reštaurácia ponúka drevený interiér s tradičnou dekoráciou. Podľa hodnotení na stránke Yelp je jasné, že príjemná nie je len atmosféra ale aj obsluha. To najdôležitejšie, a teda jedlo v ničom nezaostáva. Pochutnáš si tu na exkluzívnej sviečkovej či nadýchanom langoši a zapiť to môžeš tankovým pivom Pilsner Urquell.

Baba’s Pie­ro­gies – Brookly NY

Prí­beh Baba’s Pie­ro­gies sa za­čal, keď Slo­venka Jú­lia Hlin­ková aj s man­že­lom emig­ro­vala z ko­mu­nis­tic­kého Čes­ko­slo­ven­ska. Jej cesta ne­bola ľahká, no mladý pár bol od­hod­laný za­čať nový ži­vot v Ame­rike.

Jú­lia mala vždy pod­ni­ka­teľ­ského du­cha, preto za­čala pod­ni­kať vo svo­jej ku­chyni. V Ame­rike sa jej podarilo usa­diť a za­lo­žiť ro­dinu. Dnes jej vnučka He­lena Fa­bian­ko­vi­čová ve­die re­štau­rá­ciu, ktorá je za­lo­žená práve na jej re­cep­toch.

Re­štau­rá­cia sa na­chá­dza v Bro­ok­lyne v New Yorku a ta­mojší oby­va­te­lia si vý­cho­do­európ­ske dob­roty ob­ľú­bili. „Baba“ Jú­lia v pod­niku do­dnes po­máha a do­ka­zuje, že im na­ozaj ide o úctu k tra­dí­ciám.

“Pre mňa je to o pri­ná­šaní toho, čo mi­lu­jem, a pred­sta­vo­vaní mo­jej kul­túry a tra­dí­cií. Chceme spra­viť pi­rohy, kyslú ka­pustu a iné vý­cho­do­európ­ske jedlá tak prí­stupné, ako keď si dáte na obed kú­sok pizze,” po­ve­dala He­lena Fa­bian­ko­vi­čová pre por­tál dnainfo.com.

Czechoslovak National House Club & Restaurant – Londýn

Ak patríš medzi ľudí dlhodobo žijúcich v Londýne, za bryndzovými haluškami sa nemusíš vracať späť domov na Slovensko. Priamo v Londýne nájdeš Czechoslovak National House Club & Restaurant. Ide o reštauráciu, kam by si mal zobrať každého cudzokrajného kamaráta, ktorý nemal to šťastie ochutnať jedno z našich tradičných jedál.

Podľa recenzií, tu dostaneš obrovské porcie za výhodnú cenu. Vládne tu pokojná atmosféra, pričom oddýchnuť si môžeš aj na priestrannej záhrade za reštauráciou. Nezabudni ochutnať guláš, zemiakové placky a k tomu výber rôznych tankových pív, väčšinou kvalitných českých značiek.

V’s Schnitzel House – Toronto

Do tejto reštaurácie nesmerujú ľudia, ktorí sa tešia na svoju dennú dávku šalátu. Sem chodia všetci tí, ktorí majú chuť na poriadny rezeň. V’s Schnitzel House funguje v uliciach kanadského Toronta už neuveriteľných 15 rokov, čo svedčí o tom, že majiteľia to v gastro biznise jednoducho vedia.

Nenápadná reštaurácia si za tento čas dokázala získať silnú základňu fanúšikov, ktorí na ich jedlo nedajú dopustiť. Ide o menšiu rodinnú reštauráciu, v ktorej pracuje mladí personál, ochotní vždy pomôcť. Ak ťa láka vidieť ako vzniká kvalitná porcia viedenského rezňa milovaná Slovákmi, nakuknúť môžeš aj do otvorenej kuchyne.

Böhmischer Garten – Berlín

Český názov, československá ponuka a špeciálny slovenský výber v rámci menu. Böhmischer-Garten sídli v nemeckom Berlíne na Donhoffstrasse neďaleko stanice S-Bahnu Karlshorst.

Patrí manželskému páru a kuchyňu má pod palcom pani domu, ktorá pochádza zo Slovenska. Podnik sa zameriava na klasickú domácu stravu a nemožno povedať, že by sa mu nedarilo spĺňať zadanie. Či už si objednáš halušky, guláš alebo parené buchty, budeš na jedlo spievať ódy a rozplývať sa blahom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech