Štrbské Pleso sa zmení na nepoznanie. Budovať sa začne v oblasti s najvyšším stupňom ochrany

  • Podľa developera je v súčasnosti väčšina služieb pre návštevníkov Štrbského Plesa koncentrovaná na malom priestore
  • Plánuje ich preto viac rozptýliť za viac ako 20 miliónov eur
  • V ceste mu neprekáža ani územie spadajúce pod najprísnejší stupeň ochrany
stt
Pixabay
  • Podľa developera je v súčasnosti väčšina služieb pre návštevníkov Štrbského Plesa koncentrovaná na malom priestore
  • Plánuje ich preto viac rozptýliť za viac ako 20 miliónov eur
  • V ceste mu neprekáža ani územie spadajúce pod najprísnejší stupeň ochrany

3 nové lanové dráhy, 6 zjazdoviek, 2 zasnežovacie nádrže v Mlynickej doline a 1 nová reštaurácia v oblasti Patria s najvyšším stupňom ochrany. Spo­loč­nosť 1. Ta­transká ak­ci­ová spo­loč­nosť (1.TAS) pod­ni­ka­teľa Ro­mana Wecka na Štrbskom Plese plá­nuje in­ves­to­vať 25 mi­li­ó­nov do roz­ší­re­nia zjaz­do­viek, po­sta­ve­nia troch la­no­viek až do cen­tra, no­vej re­štau­rá­cie a mno­hých ďal­ších no­vi­niek. Investor nazval pripravovaný projekt vskutku kreatívne zavádzajúcim názvom: Optimalizácia horských dopravných zariadení a dopravy. 

Väčšinu investičných aktivít nasmerovali do chránených území, vrátane navrhovanej bezzásadovej zóny, teda na miesta, kde by človek nemal ťažiť drevo, loviť a už vôbec nie stavať. Nový projekt bude obnášať výrub lesa, vyklčovanie kosodreviny, pozemné úpravy, vytvorenie zasnežovania, a to všetko bez veľkých okoľkov, priamo v najvyššej zóne ochrany, kde nemohol človek ani vstúpiť.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: 1. Ta­transká ak­ci­ová spo­loč­nosť

„Uvedomujeme si, že návrh zasahuje do existujúcich chránených území. Zároveň je však dôležité povedať, že na území Štrbského Plesa sa turizmus aj zimné športy rozvíjali už dávno pred vznikom národného parku a ide o tradičné stredisko cestovného ruchu, ktorého návštevnosť neustále rastie. 

Preto sme sa snažili hľadať také riešenie, aby sme horskými dopravnými zariadeniami spojili časti obce, ktoré už sú dotknuté ľudskou činnosťou. A zároveň aby riešili a odbremenili dopravnú situáciu v rámci samotnej obce. Z tohto pohľadu sme presvedčení, že náš zámer je z pohľadu zmiernenia dopadov ľudskej činnosti na prostredie prínosný,“ obhajuje zámery spoločnosti Peter Tomko z 1. Tatranskej pre podtatranske-noviny.sk. 

Firma 1. Tatranská akciová spoločnosť už dnes vlastní lanovku zo Štrbského Plesa na Solisko, prevádzkuje ju pre ňu skupina Tatry Mountain Resorts. Tá v roku 2017 zvýšila zisk o 92 % na 9,223 mil. € a tržby jej narástli o 16 % na 90,39 mil. €.

Tatry Mountain Resorts sa netají tým, že do Tatier od svojho príchodu investovali 230 miliónov eur, čím je nepochybne najväčším hráčom v oblasti cestovného ruchu nielen v Tatrách, ale aj v strednej a východnej Európe.

S ohlásením nového tatranského projektu sme sa opäť raz presvedčili, že na Slovensku je možné všetko. Namiesto toho aby sme si to málo, čo tu máme, chránili nechávame si to zobrať developermi. Tí svoje budovateľské úmysli obhajujú tým, že aj v Alpách prebiehajú masivne výstavby podporujúce turizmus.  Zabúdajú však na to, že veľkosťou sú Tatry len omrvinkou oproti spomínanému najvyššiemu pohoriu Európy.

Nové lanovky a reštaurácia priamo v Partii je pritom výsmech všetkým ochranárom a ľudom, čo dodržiavajú návštevný poriadok Tatier. Ochranári prírody nad novým zámerom developera aj tentoraz krútia hlavou. Podľa Jany Zajakovej zo zoskupenia VLK ide o podobnú situáciu ako pri lanovke Interski.

Upozornila, že zámer výstavby je opätovne umiestnený na území Tatranského národného parku s 3. stupňom ochrany, na území Národných prírodných rezervácií Mlynská dolina a Furkotská dolina s najvyšším 5. stupňom ochrany, ale tiež do jadrovej zóny biosférickej rezervácie Tatry a biotopov európskeho alebo národného významu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK