Slovenskí vedci zo zahraničia domov ísť neplánujú, chcú však pomáhať našim vysokým školám

  • Projekt To dá rozum zbiera informácie o slovenskom školstve a nastavuje nášmu systému zrkadlo
  • Najnovšie prezentoval výsledky prieskumu, ktorý zmapoval vôľu slovenských odborníkov v zahraničí vrátiť sa späť domov
bag-1868758_1280
Pixabay
  • Projekt To dá rozum zbiera informácie o slovenskom školstve a nastavuje nášmu systému zrkadlo
  • Najnovšie prezentoval výsledky prieskumu, ktorý zmapoval vôľu slovenských odborníkov v zahraničí vrátiť sa späť domov

Projekt To dá rozum na Slovensku už nejaký ten čas sleduje trendy vo vzdelávaní a bohužiaľ aj postupný úpadok nášho školstva. V rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna z našich vysokých škôl a zhoršujú sa aj výsledky v medzinárodných testovaniach PISA (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ) či PIAAC (Výskum zručností dospelých).

V Ranných správach RTVS predstavila výsledky čiastkového prieskumu riaditeľka projektu Renáta Hall. Jedná sa o prieskum zisťujúci dôvody prečo slovenskí vedci a VŠ pedagógovia zostávajú v zahraničí. Z reprezentatívnej vzorky približne 200 respondentov odišlo za naše hranice za vzdelaním už počas štúdia tu u nás 60 % opýtaných a najčastejšími dôvodmi bolo vybavenie škôl, úroveň štúdia či možnosť pracovať po boku svetových špičiek.

Necelých 19% vedelo už pri odchode z domu, že na Slovensko sa vrátiť nechce, no väčšina o tom zatiaľ neuvažuje, prípadne nevie. Zaujímavosťou však je, že až 81,4 % respondentov uviedlo, že majú chuť spolupracovať s vysokými školami na Slovensku, chcú hodnotiť granty, byť vo vedeckých radách alebo sa podieľať na akreditačných hodnoteniach vysokých škôl a týmito činnosťami zlepšovať domáce akademické prostredie.

Zo spomínaných 197 respondentov vo veku 24 až 60 rokov bol zjavne viditeľný aj ďalší trend. Mladí ľudia vo veku do 35 rokov sú najmä v Českej republike a odišli už za bakalárskym, magisterským, resp. inžinierskym štúdiom, zatiaľ čo vyššie ročníky (35+) odišli do USA, Veľkej Británie, Nemecka či Rakúska a išli za doktorandským štúdiom. Na svojom Facebooku projekt Dá to rozum píše: „Na základe nášho prieskumu so 197 respondentmi realizovaného v máji a júni 2018 sme zistili, že štátna schéma, ktorá by mala stimulovať ich návrat nie je efektívna.“

Zdroj: Ranné správy RTVS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech