Los Angeles predstavilo plán, ktorý ho úplne zbaví emisií a spraví z neho jednu z najzelenších metropol sveta

 • Globálne otepľovanie a emisie nie sú ľudom v LA ukradnuté
 • Preto predstavili Novú zelenú dohodu, ktorá obsahuje radikálne ciele
 • Ak sa ich podarí naplniť, do roku 2050 sa metropola úplne zbaví emisií
unsplash.com - @olenka_kotyk/@karsten_wuerth
 • Globálne otepľovanie a emisie nie sú ľudom v LA ukradnuté
 • Preto predstavili Novú zelenú dohodu, ktorá obsahuje radikálne ciele
 • Ak sa ich podarí naplniť, do roku 2050 sa metropola úplne zbaví emisií

Los Angeles by malo byť príkladom pre mnohé veľkomestá na celom svete. Starosta Eric Garcetti predstavil Novú zelenú dohodu, ktorá stanovuje nové agresívne environmentálne ciele v mnohých oblastiach, vrátane automobilov na elektrický pohon, kvality ovzdušia, prírody, verejnej dopravy a mnoho ďalšieho. Dohoda si dáva okrem vyššie spomínaných cieľov aj termíny, do kedy to chce naplniť, a to do roku 2030 resp. do 2050 podľa jednotlivého cieľového bodu.

Nepotrebujeme viac štúdií, aby nám ukázali realitu o klimatických zmenách. Stačí sa nám pozrieť von z okna. Dôkazy sú všade: požiare našich lesov, prívalové dažde a záplavy či stúpajúce 30-tky teploty.“ vysvetľuje starosta Eric Garcetti, ktorého cituje portál Nowthisnews.com.

V USA existuje snaha o schválenie dohody na národnej úrovni, ktorú sa zatiaľ nedarí presadiť, no Los Angeles ako druhé najľudnatejšie mesto USA nezaháľa a spolu s inými mestami prijalo podľa Fastcompany.com do svojej legislatívy aspoň jej časti . Čiastkové ciele plánujú v LA naplniť v horizonte niekoľkých desiatok rokov, no dlhodobým a styčným rokom je rok 2050, kedy sa chce LA stať jednou z najčistejších a najzelenších metropol sveta.

Nemyslím si, že by bolo vytvorenie čistejšej budúcnosti pre naše vnúčatá niečim radikálnejším. Dúfam, že to, čo robíme v LA, bude slúžiť ako styčný bod pre každé mesto v krajine a na celom svete. Keď zaujmeme stanovisko, nezáleží na tom, že prezident chce zvýšiť výrobu fosílnych palív, pretože väčšina Ameriky sa už pohla smerom k nízko uhlíkovej zelenej energii,“ hovorí starosta.

Nová zelená dohoda vedie odvážnymi krokmi k vynulovaniu hlavných zdrojov škodlivých emisií v LA. Hlavnými cieľmi podľa oficiálneho webu kancelárie starostu LA sú:

 • Budovanie elektrickej siete s nulovými emisiami uhlíka – dosiahnutie zrýchleného cieľa na úrovni 80% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2036, zatiaľ čo do roku 2045 by mala California disponovať 100% obnoviteľnými zdrojmi energie.
 • Vytvorenie Kabinetu práce s cieľom spojiť vedúcich z oblastí zamestnávania, vzdelávania a biznisu za účelom spoločného vybudovania 300 000 „zelených“ pracovných miest do roku 2035 a až 400 000 do roku 2050
 • Povinnosť, aby všetky nové budovy a rozsiahle renovácie boli plne elektrické, efektívne okamžite po vybudovaní a aby každá budova v Los Angeles, od mrakodrapov až po rodinné domy, bola do roku 2050 úplne bez emisií.
 • Dosiahnuť budúcnosť s nulovým odpadom postupným vyraďovaním polystyrénu do roku 2021, ukončením používania plastových slamiek a jednorázových plastov do roku 2028. Dlhodobým zámerom je aby v roku 2050 už neexistoval odpad, ktorý bude potrebné voziť na skládky.
 • Do roku 2035 dosiahnuť 100%-nú recykláciu odpadovej vody a až 70% pitnej vody čerpať z lokálneho zdroja, čo bude predstavovať enormný nárast oproti súčasnej situácií a v neposlednom rade strojnásobiť maximálne množstvo zachytenej dažďovej vody.
 • Vysadiť viac ako 90 000 stromov do roku 2021. Okrem toho zvýšiť počet baldachýnov v teplom postihnutých oblastiach najmenej o 50% do roku 2028.
 • Posilnenie pozície LA ako národného lídra v oblasti solárnej energie, ktorá pomáha znižovať produkciu CO2 domácnostiam, ktoré sú spolu s továrňami najväčší znečisťovateľmi ovzdušia v LA.
 • + očakáva sa, že práce, úsilie a míľniky Zelenej dohody ušetria viac ako 1 600 životov, 660 návštev nemocníc alebo lekárov a na výdavky na zdravotnú starostlivosť by sa malo podľa odhadov ušetriť až 14,5 miliárd eur.

…mestá už viac nemôžu čakať a vyhýbať sa tomu, aby čelili klimatickej kríze so všetkým, čo vieme. LA vedie tento odboj, má jasnú víziu ochrany životného prostredia a vytvorenia hospodárstva, ktoré funguje pre každého,“ vysvetľuje Garcetti pre Huffpost.com.

To, že práve LA je schopné tieto ciele dosiahnuť, svedčí niekoľko nepopierateľných dôkazov. Prvotne bol podľa webu starostu LA Lamayor.com pred štyrmi rokmi vytvorený Los Angelský Trvalo udržateľný pLAn, ktorého víziou bolo vytvorenie udržateľnejšieho a prosperujúceho mesta, postavené na životnom prostredí, ekonomike a spravodlivosti. V súčasnosti sú krátkodobé ciele z toho plánu naplnené na viac ako 90%, keď sa LA podarilo:

 • stať sa číslom jedna v oblasti solárnej energie v USA,
 • byť priekopníkom nových dopravných technológií,
 • znížiť emisie skleníkových plynov v meste o 11% a
 • vytvoriť viac ako 35 000 pracovných miest.

Budúcnosť našej generácie, ako aj budúcnosť Los Angeles aj sveta, závisí od toho, či do roku 2030 dosiahneme nulové emisie skleníkových plynov. Toto nie je cieľ, to je deadline. So súčasným plánom starostu Garcettiho pre nulové emisie do roku 2050 je Los Angeles na ceste byť 20 rokov pozadu. Toto nie je Nová zelená dohoda.“ uvádza zaujímavú poznámku autor vo svojom príspevku na portáli Medium.com, ktorý nepovažuje stanovenú dohodu za dostatočnú a tvrdí, že naplnenie cieľov do roku 2050 stačiť nebude, pretože bude neskoro.

zdroje: lamayor.org; medium.com; nowthisnews.com; huffpost.com; fastcompany.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK