Mic­ro­soft opúš­ťa ďal­ší vete­rán.

Kika Besedičová / 20. decembra 2014 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft opus­til ďal­ší význam­ný člo­vek a vete­rán. Dean Hacha­mo­vit­ch sa pre­slá­vil pre­dov­šet­kým tým, že vie­dol vývoj Inter­net Explo­re­ru. Túto úlo­hu zastá­val sko­ro 10 rokov. Odchod ozná­mil na svo­jom blo­gu, kde sa krát­ko zmie­ňu­je o svo­ji­ch začiat­ko­ch. Keď ešte nav­šte­vo­val vyso­kú ško­lu, zbož­ňo­val svoj Mac a tiež Word.

 

Keď prišla možnosť podieľať sa na vývoji kancelárskeho softvéru, povedal si, že si prácu na rok skúsi. Vykľula sa z toho dvadsaťštyriročná kariéra. Počas prác na Internet Exploreru bol povýšený. Od jesene minulého roka zastával bližšie nešpecifikovanú pozíciu v Microsofte. Pre GeekWire povedal, že nastal čas pre zmenu a že pomery v Microsofte sa veľa zmenili.

Firma prechádza dramatickou premenou, ktorej tvárou sa stal nový riaditeľ Satya Nadella. Z Microsoftu v uplynulom roku utiekli tiež Blaise Agüera y Arcas, Grant George, Jon DeVaan, Antoine Leblond, Tony Bates alebo Tami Reller. Hachamovitch bude pracovať ako poradca pre LifeQ, čo je podnik, ktorý sa zaoberá vytváraním simulácie ľudskej fyziológie.

 

Zdroj: geekwire

Pridať komentár (0)