Najlepšie stredné školy na Slovensku: Odkiaľ sa dostaneš aj na Oxford?

  • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zostavil rebríček najlepších stredných škôl na Slovensku. Hodnotenie zahŕňa niekoľko ukazovateľov, na základe ktorých sa rozhodovalo.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zostavil rebríček najlepších stredných škôl na Slovensku. Hodnotenie zahŕňa niekoľko ukazovateľov, na základe ktorých sa rozhodovalo.

Sú to výsledky maturít, nezamestnanosť absolventov a ich regionálne uplatnenie, podiel absolventov prijatých na slovenské vysoké školy a ich úspešnosť prijímania, inšpekcia vedenia školy, podmienok výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďalej sa brali do úvahy mimoriadne výsledky žiakov, počet učiteľov na 100 žiakov a podiel ich kvalifikácie, finančné zdroje vynaložené na žiaka a vlastné finančné prostriedky školy.

V závere sa zohľadnili ďalšie ukazovatele ako počet žiakov, počet externých žiakov, podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a celkový počet pedagógov.

salle_de_classe-600

foto: college-de-la-cite-scolaire-de-sezanne-51.e-monsite.com

Naše školstvo síce má čo zlepšovať v mnohých smeroch, tieto školy však môžu žiakov pripraviť najlepšie na zamestnanie či ďalšie štúdium, možno aj na zahraničných univerzitách. Samozrejme, bez výraznejšej snahy študentov to nepôjde, keďže žiadna škola nerobí zázraky na počkanie, ale toto sú školy, s ktorými máš najväčšiu šancu:

Zo všetkých stredných škôl je na tom najlepšie Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach v Starom Meste. Získalo celkové hodnotenie 9,1 z 10.

Z čisto gymnázií na druhom mieste skončilo Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej 3 v Bratislave v časti Ružinov. Získalo 9 bodov z 10.

Na treťom mieste je s 8,6 bodmi Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave, Novom meste.

Štvrté je Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach s pridelenými 8,4 bodmi.

Na piatom mieste sa umiestnilo 1. súkromné gymnázium na Bajkalskej 20 v Bratislave, Ružinove.

Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach

Gymnazium_postova

foto: mapio.net

Zo stredných odborných škôl je na tom najlepšie Obchodná akadémia na Kukučínovej 2 v Trnave s 9 bodmi z 10.

Druhá je SPŠ elektrotechnická na Plzenskej 1 v Prešove s 8,8 bodmi.

Tretie miesto obsadila OA Milana Hodžu na Martina Rázusa 1 v Trenčíne s 8,7 bodmi.

Na štvrtom mieste je Spojená škola HA v Slanickej osade v Námestove s 8,5 bodmi.

Piata na zozname je Spojená škola SPŠP.HA.ŠG na Slančíkovej 2 v Nitre s počtom bodov 8,4.

SPŠ elektrotechnická na Plzenskej 1 v Prešove

spse

foto: spse-po.sk

Samozrejme, toto hodnotenie nie je úplne stopercentné, keďže nebralo do úvahy mimoškolské faktory a hodnotenia nepokrývajú celý obsah vzdelávania. Treba ho teda brať s určitou rezervou, podarilo sa mu však zhodnotiť slovenské školy s prihliadnutím na pomerne široké spektrum ukazovateľov kvality vzdelávania. Výsledky tohto hodnotenia je dobré brať do úvahy pri rozhodovaní, kam ďalej po základnej.

Naivne dúfame, že o pár rokov nebude na Slovensku škola s hodnotením pod 8 bodov. Rebríček je však dlhý a na poslednom mieste z gymnázií skončilo Arcibiskupské gymnázium na Kalinčiakovej 24 v Trnave s hodnotením 1,6 bodov a z odborných škôl SOŠ automobilová na Moldavskej ceste 2 v Košiciach s 0,6 bodmi.

Ak máš študentské časy už za sebou a máš skúsenosť s niektorou z týchto škôl, podeľ sa o dojmy v komentároch.

books-1012088_1280

foto: pixabay.com 

zdroj: http://skoly.ineko.sk/, zdroj titulnej fotografie: Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej 3/linuxexpres.cz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK