Naša krajina vymiera, o 100 rokov bude Slovákov o polovicu menej. Neplodné páry sú novodobý problém

  • Je dôležité riešiť tento problém?
  • Ako je na tom Slovensko s neplodnosťou?
Slovensko fanúšikovia
TASR/Martin Baumann
  • Je dôležité riešiť tento problém?
  • Ako je na tom Slovensko s neplodnosťou?

Každým dňom čelíme mnohým problémom. Klimatické zmeny, ktoré sú veľmi vážne, začali zasahovať aj do bežného života každého z nás. Neplodných párov je na svete čoraz viac. Prečo sa to deje? Je to riešiteľný problém? A ako je na tom Slovensko?

Poškodenie reprodukčného systému

WHO tvrdí, že neplodnosť môže byť spôsobená mnohými faktormi, či už v mužskom alebo v ženskom reprodukčnom systéme. Niekedy však nie je možné vysvetliť príčiny neplodnosti. 

Štát ti dá viac ako 2 000 eur, ak sa zapojíš do nového projektu na ochranu slovenskej prírody

V ženskom reprodukčnom systéme môže byť neplodnosť spôsobená napr. zablokovanými vajíčkovodmi alebo dokonca ich poruchami, ktoré môžu byť spôsobené neliečenými pohlavne prenosnými infekciami – komplikácie nebezpečného potratu, popôrodnej sepsy alebo operácie brucha či panvy. 

Ďalším problémom môžu byť poškodenia či poruchy maternice, ktoré môžu rozširovať zápal tzv. endometriózy, alebo vrodené poškodenie tzv. septálnu maternicu a myómy. Poruchy vaječníkov a endokrinného systému spôsobujú nerovnováhu reprodukčných hormónov. Bežný príklad ovplyvnený touto poruchou je rakovina hypofýzy a hypopituitarizmus.

Význam príčin ženskej neplodnosti sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Napríklad v dôsledky rozdielov životného štýlu, rozdielneho veku a prevencií infekčných pohlavných chorôb.

Neplodné páry
zdroj: Unsplash/Reproductive health supplies coalition

V mužskom reprodukčnom systéme môže byť neplodnosť spôsobená napr. obštrukciou reprodukčného traktu, ktorá spôsobuje dysfunkcie pri vylučovaní ejakulátu. Toto upchatie sa môže vyskytnúť v tubách, ktoré prenášajú spermie. K upchatiu väčšinou dochádza pri poraneniach alebo infekciách pohlavného orgánu.

Ďalšou reprodukčnou poruchou môžu byť abnormality v hormónoch produkovaných hypofýzou, hypotalamom a semenníkmi. Hormóny ako testosterón regulujú produkciu spermií. Takisto ako v ženskom reprodukčnom systéme patrí príklad porúch ako rakovina semenníkov.

Medzi problémy v reprodukčnom systéme muža patrí zlyhanie semenníkov pri produkcií spermií napr. z dôvodu varikokély, či pokojne z lekárskej liečby – chemoterapie. Podmienky, ktoré spôsobujú abnormálny tvar a pohyb spermií takisto negatívne ovplyvňujú plodnosť. Napr. používanie steroidov.

Znečistenie životného prostredia ako faktor neplodnosti

Faktory životného prostredia a životného štýlu, napr. vek, fajčenie, nadmerný príjem alkoholu a obezita môžu mať vplyv na plodnosť. Čo sa týka životného prostredia, znečistený vzduch môže mať toxické vplyvy na semenníky, ktoré môžu viesť k neplodnosti. 

Za darovanie vajíčok dostaneš 900 eur, no ak tam ideš len pre prachy, neobstojíš. Bola som si to vyskúšať

 

Podľa WHO má každý človek právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia. Jednotlivci a páry majú právo rozhodnúť sa o počte a načasovaní svoji detí. Neplodnosť môže vyvrátiť uskutočnenie týchto základných ľudských práv. Riešenie neplodnosti je preto dôležitou súčasťou realizácie práva párov na založenie rodiny.

Takisto môže zmierniť rodovú nerovnosť. Aj keď ženy aj muži môžu byť neplodní, ženy sú vo vzťahu častokrát vnímané mužmi tak, že trpia neplodnosťou bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú neplodné. Neplodnosť má výrazné negatívne sociálne dopady na život neplodných párov, najmä žien, ktoré zažívajú násilie, rozvod, sociálnu stigmu, emočný stres, depresiu, úzkosť či nízku sebaúctu. 

V niektorých oblastiach môže strach z neplodnosti odradiť ženy a mužov od užívania antikoncepcie. Ak zažívajú spoločenský tlak na preukázanie plodnosti v ranom veku z dôvodu vysokej spoločenskej hodnoty vynosenia dieťaťa. Existuje čoraz viac párov, ktoré sú konfrontovaní denno-denne otázkami, či plánujú deti a kedy ich budú mať. Spoločnosť si neuvedomuje vážnosť a intimitu takýchto otázok.

Slováci majú nový druh zárobku. Darovaním spermií a vajíčok si príjdu na nemalé peniaze. Vieme koľko za ne dostaneš

V Európe nie sú prostriedky na technológie 

Podľa WHO dostupnosť, prístup a kvalita zásahov na riešenie neplodnosti zostávajú vo väčšine krajín výzvou. Diagnóza a liečba neplodnosti často nie je prioritou v národných populáciách rozvoja a stratégiách reprodukčného zdravia. Je zriedka pokrytá financovaním verejného zdravotníctva.

Okrem toho nedostatok vyškoleného personálu a potrebného vybavenia infraštruktúry sú v súčasnosti hlavnými prekážkami aj pre krajiny, ktoré sa aktívne zaoberajú potrebami ľudí s neplodnosťou.

Zatiaľ čo technológie asistovanej reprodukcie sú dostupné už viac ako tri desaťročia a viac ako 5 miliónov detí sa narodilo po celom svete z intervencií ako je napríklad oplodnenie in vitro, sú tieto technológie v mnohých častiach Európy stále nedostupné a neprístupné. Najmä v krajinách s nízkym a stredným príjmom.

Laboratórium, neplodné páry
zdroj: Unsplash/Ousa Chea

V záujme účinného riešenia neplodnosti je potrebné v zdravotníctve uznať, že neplodnosť je choroba, ktorej sa dá často predchádzať.

WHO tvrdí, že začlenenie povedomia o plodnosti do národných komplexných vzdelávacích programov zameraných na sexualitu, podporu zdravého životného štýlu na zníženie rizík v správaní, vrátane prevencie, diagnostiky a včasnej liečby sexuálnych infekcií, prevencia komplikácií nebezpečného potratu, popôrodnej sepsy a brušnej/panvovej chirurgie, či riešenie toxínov v životnom prostredí spojených s neplodnosťou, sú politické a programové intervencie, ktoré môžu a mali by riešiť všetky vlády.

Ako je na tom Slovensko?

Podľa poradne Neplodnosť na Slovensku rastie mužská neplodnosť viac ako ženská. V našej krajine sa s neplodnosťou potýka 20 % párov, zväčša ide o mužov.

Neplodné páry
zdroj: Unsplash/Kelli McClintock

Podľa Uclahealth existuje veľa možností na liečbu tohto novodobého problému. Medzi ne patria lieky na vyvolanie vývoja ovulácie vajíčok, inseminácia – proces, pri ktorom sa spermie pripravujú na umiestnenie do maternicovej dutiny, oplodnenie in vitro – vajíčka sa zhromaždia a následne sú oplodnené spermiami mimo tela v embryologickom laboratóriu. 

Prvé dieťa in vitro sa narodilo v roku 1978 v Anglicku. Krátko na to, liečbu in vitro začali používať Američania a následne na to, záujem o túto liečbu dramaticky vzrástol. 

Plánuješ si založiť rodinu?

Ďalšou metódou je reprodukcia pomocou tretej osoby. Iná osoba poskytuje spermie alebo vajíčka, tzv. „náhradník“. Riešením je aj chirurgická operácia v reprodukčnej medicíne.

Ľudí bude stále menej

V súčasnosti je nás na svete vyše 7,7 miliardy. Podľa štúdie the Lancet bude na Zemi v roku 2064 9,73 miliardy ľudí. Následne má však krivka postupne klesať až na číslo 8,79 miliardy v roku 2100. 23 krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko, bude mať len 50 % dnešného obyvateľstva. Vďaka rozvinutej medicíne a technológiám budeme v budúcnosti bojovať s neplodnosťou oveľa viac. Ženy budú mať totiž pokročilejšiu a dostupnejšiu antikoncepciu ako doteraz. 

Napriek mnohým štúdiám sa o otázku neplodnosti neprejavuje verejný záujem. Aj napriek mnohým párom, ktoré sú neplodné, existuje veľa krajín, ktoré už teraz bojujú s preľudnením.

Podľa NCBI napriek tomu, že očakávame nárast obyvateľov, sa zdravotné stratégie predovšetkým zameriavali na znižovanie celkovej plodnosti, zatiaľ čo neplodnosti sa nevenuje toľká pozornosť. 

Zdroje: who.int, neplodnost.sk, uclahealth.org, thelancet.com, ncbi.nlm.nih.gov,  

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech