Nicholsonovej petícia má obrovský úspech, na Slovensku môže prispieť k mimoriadnej zmene

  • Petícia za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na Slovensku, zaznamenala obrovský úspech
  • Za tri dni ju podpísalo už viac ako 10 400 ľudí a počet signatárov sa stále zvyšuje
ld
TASR/AP/Massimo Paolone/LaPresse, Facebook/Lucia Ď. Nicholsonová
  • Petícia za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na Slovensku, zaznamenala obrovský úspech
  • Za tri dni ju podpísalo už viac ako 10 400 ľudí a počet signatárov sa stále zvyšuje

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, primátor Trnavy Peter Bročka či prezident cyklokoalície Dan Kollár spustili len pred troma dňami dôležitú petíciu. Vyzývajú v nej Národnú radu Slovenskej republiky, ako aj Vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, cyklistov a chodcov.

Peter Sagan má dôležitý odkaz pre slovenských vodičov áut. Chce, aby na cestách dodržiavali dôležitú vec

Pandemická situácia a opatrenia, ktoré sú prijímané na jej potlačenie, priniesla zvýšený záujem o cyklistiku a nárast počtu cyklistov na našich cestách.

Avšak posledné tragické udalosti, ako je aj smrť úspešného mladého cyklistu Adriána Babiča, či nehoda cyklistu Martina Chrena či mnohé nemedializované prípady nehôd, zvýrazňujú nevyhnutnú potrebu zvýšenia legislatívnej ochrany tejto zraniteľnej skupiny účastníkov cestnej premávky. Iniciátori v petícii žiadajú štyri dôležité body:

Odstup

Aktuálne platí, že vodič je pri predchádzaní cyklistu povinný dodržať „dostatočný bočný odstup.“ V praxi však vidno, že pre mnohých ide o veľmi nezrozumiteľnú a nepresnú formuláciu. Vodiči si túto vzdialenosť vyhodnocujú po svojom, pričom nepresná formulácia znižuje aj samotnú vymáhateľnosť zákona.

Súhlasíš s prijatím opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov?

Signatári petície preto žiadajú, aby bol presne špecifikovaný a vymedzený bočný odstup pri predchádzaní cyklistov či chodcov, a to vo vzdialenosti 1,5 metra. Slovensko by týmto krokom nasledovalo krajiny, ku ktorým v mnohých prípadoch vzhliadame. Ide napríklad o Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko či Luxembursko.

Na snímke bicykel po tragickej dopravnej nehode na ceste prvej triedy pri obci Èilizská Radvaò v okrese Dunajská Streda v utorok 24. mája 2016. Polícia vyšetruje príèiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v utorok  na ceste prvej triedy pri obci Èilizská Radvaò v okrese Dunajská Streda. Vo veèerných hodinách tu viedol 42-roèný vodiè zo Svodína v okrese Nové Zámky kamión smerom od mesta Ve¾ký Meder do obce Medveïov. V blízkosti benzínového èerpadla sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku èoho si nevšimol cyklistu jazdiaceho v rovnakom smere. Prednou èasou ahaèa narazil do 50-roèného muža z Èilizskej Radvane, ktorý pri nehode utrpel zranenia nezluèite¾né so životom. TASR informovala hovorkyòa Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. FOTO TASR - KR PZ v Trnave *** Local Caption *** kamión cyklista bicykel tragická dopravná nehoda
zdroj: TASR/KR PZ v Trnave

Zdôrazňujú, že navrhovaná úprava nestanovuje novú povinnosť pre účastníkov cestnej premávky, iba upresňuje už existujúcu povinnosť.

„Navrhovaná úprava nebude mať významný vplyv na plynulosť cestnej premávky, keďže spomalenie vodičov o niekoľko sekúnd je bezvýznamné vo vzťahu k ochrane zdravia a životov tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. “

Rýchlosť

Rýchlosť vozidiel je tiež absolútne kľúčovým faktorom bezpečnosti cestnej premávky pri predchádzaní nehodám, ale aj pri závažnosti ich následkov. Napríklad pravdepodobnosť, že stojaca osoba prežije náraz automobilu pri rýchlosti 64 km/h je len 15 %, pri rýchlosti 48 km/h je to už 55 %, pri rýchlosti 32 km/h až 95 %.

Tvorcovia petície preto žiadajú, aby sa polícia pri meraní rýchlosti sústredila na miesta, ktoré sú exponované z pohľadu výskytu chodcov a cyklistov.  Zároveň požadujú podstatné navýšenie množstva stacionárnych meracích bodov a tiež automatizáciu vymáhania pokút. Cieľom je, aby kontroly reálne prispeli k zmene štýlu a rýchlosti jazdy vozidiel.

Zároveň požadujú, aby sa mestám a obciam umožnilo meranie a udeľovanie pokút za rýchlu jazdu s možnosťou využiť inštitút objektívnej zodpovednosti. Pripomínajú, že práve mestá a obce lepšie poznajú jednotlivé lokality. 

Dopravné značenie

Úpravu dopravného značenia dnes schvaľujú dopravné inšpektoráty. Pri súčasnom nastavení to neúmerne predlžuje alebo až znemožňuje jeho zmenu a zlepšenie bezpečnosti na cestách.

„Dopravné inšpektoráty namiesto prostého posudzovania súladu s platnými predpismi často znemožňujú napríklad znižovanie maximálnej povolenej rýchlosti či vytváranie infraštruktúry pre cyklistov, pričom svoje rozhodnutia odôvodňujú plynulosťou cestnej premávky,“ objasňujú.

Samosprávy, respektíve správcovia ciest, tak v praxi strácajú kompetenciu vykonávať svoju dopravnú politiku, ktorá by smerovala k zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov premávky. Súčasná slovenská právna úprava je v rámci EÚ ojedinelá.

Signatári preto žiadajú zmenu postavenia dopravných inšpektorátov pri určovaní dopravného značenia.

Prístup založený na dátach

V petícii sa tiež zdôrazňuje, že iba politika založená na kvalitných a vierohodných dátach môže naozaj dobre fungovať a prinášať želané výsledky. Na Slovensku však práve dostupné dáta pri rozhodovaní o verejných politikách často celkom chýbajú.

Bratislava sa roky prispôsobovala autám. Pozri sa, koľko priestoru sme im venovali

Dôkazom je aj laxný prístup štátu k štatistikám o dopravnej nehodovosti vo všeobecnosti, no najmä čo sa týka nehôd s účasťou cyklistov. Navyše Policajný zbor Slovenskej republiky dodnes nemá v rukách potrebné technické vybavenie na to, aby pri nehodách mohol zaznamenávať GPS súradnice.

V praxi sa poloha na cestách I. a II. triedy zaznamenáva iba podľa kilometrovníkov a na miestnych komunikáciách sa nezaznamenáva vôbec. Tieto informácie pritom môžu slúžiť napríklad na lepšie mapovanie úsekov s vyššou nehodovosťou.

Tvorcovia petície preto požadujú urýchlené zavedenie systému zaznamenávania polohy dopravných nehôd prostreníctvom GPS a to na všetkých komunikáciách. Pripomínajú, že táto požiadavka nie je nová. Podľa doterajších vládnych stratégií mala táto možnosť fungovať už od roku 2011.

Chcú tiež docieliť celkové zlepšenie zberu dát o nehodovosti, ktoré by mali byť rozčlenené podľa rôznych faktorov, ako je vek, časť dňa a podobne. Sprístupnené by mali byť vo forme open data pre potreby samospráv či odbornej verejnosti.

Signatári sú tiež presvedčení, že navrhnuté opatrenia v tejto petícií sú dôležité aj z hľadiska plnenia záväzku štátu pre vytváranie podmienok pre udržateľnú mestskú mobilitu a znižovanie znečistenia ovzdušia.

Dodávajú, že vytváranie a zlepšenie podmienok pre cyklistov prispeje k zlepšeniu zdravia obyvateľov či dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Zdroje: mojapeticia.sk, jedenapulmetru.cz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK