Nike se přip­ra­vil na bas­ket­ba­lo­vou budouc­nost

Harry Gavendová / 27. augusta 2014 / Tools a produktivita

S LED osvět­le­ním se set­ká­vá­me v bare­ch, res­tau­ra­cí­ch a nej­no­věji i při spor­tu. Ve spor­tov­ní hale The Hou­se of Mam­ba urče­né bas­ket­ba­lis­tou se totiž zro­di­la novin­ka v podá­ní LED nasví­ce­ní palub­ky nejen jako ozna­če­ní čar, ale i mno­hem více.

Tvorba tohoto typu basketbalové haly trvala tři měsíce. Sestává z dřevěné podkladové vrstvy, na které je uložena asi tisícovka LED obrazovek velikosti 0,6 x 0,6 m. Chrání ji vrstva tenkého skla a na ní je speciální povlak, který zajišťuje přirozený odraz míče a přilnavost. Tato hala využívá zároveň množství senzorů pro sledování pohybu, umělou inteligenci a reaktivní technologii LED k zobrazení nejrůznějších grafik.

Tato metoda se plánuje co nejvíce využívat na tréninkové aktivity, protože LED vizualizace je jakoby naváděcím pohybu sportovce. Musí například stíhat doskákat na určitá místa, prudce měnit směr během běhu a podobně. Celá hrací plocha dokonce dokáže vytvořit různé herní scénáře a typy útoků či obrany.

 

 

LEDky se sice již na sportovní akce využívali dříve, ale většinou šlo "jen" o efekty zda označení hřiště. Pro různé typy označení totiž stačí pouze přepnout barvu světla či změnit nastavení, velikost hrací plochy - a je to. Basketbalová reality show pocházející z Číny s názvem Nike Rise, WiSpark, Rhizomatiks, AKQA - ti všichni stojí za vznikem haly The House of Mamba v Šanghaji.

V show se představilo v užším výběru pár soutěžících, jejichž mentorovali samotní velikáni jako LeBron James, Kobe Bryant. Mimochodem, jméno haly "The House of Mamba" je vzdáním poklony právě Bryantovi - ten má totiž přezdívku Black Mamba.

 

 

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)