Nové centrum vedy a výskumu na Slovensku je v Trnave

  • Na začiatku Decembra minulého roku sa v Trnave konala slávnostná udalosť dôležitá nielen pre Trnavu. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave bol otvorený jedinečný areál Campus Bottova- CAMBO. Slovensko sa aj vďaka tomuto projektu posúva na svetovú vedeckú úroveň.
campus_bot
  • Na začiatku Decembra minulého roku sa v Trnave konala slávnostná udalosť dôležitá nielen pre Trnavu. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave bol otvorený jedinečný areál Campus Bottova- CAMBO. Slovensko sa aj vďaka tomuto projektu posúva na svetovú vedeckú úroveň.

Vytvorenie takéhoto unikátneho kampusu, ktorý sa konečne podobá svojim súrodencom v zahraničí bol možný vďaka projektom, ktoré čerpali zo štrukturálnych fondov v rámci operačných programov Výskum a vývoj a Vzdelávanie. Projekt stál viac ako 70 miliónov eur.

Tento komplex obsahuje niekoľko centier excelentnosti a rozličných pracovísk. Súčasťou parku sú dva nové pavilóny: Slovenské ionové centrum Slovak ION a Výskumné pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov. SLovakION je skutočne unikátny projekt, ktorý prináša ionové a plazmové technológie na Slovensko. Jeho súčasťou je 6 milión- voltový urýchľovací systém na iónovú implementáciu, ktorý je len tretím svojho druhu v Európe.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.33.35

Medzi novootvorené objekty patrí tiež Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, kde sú dostupné prístroje na elektrónové zváranie vo vákuu, či na zváranie laserovým lúčom. Pre laika ako som ja to môže znieť veľmi sci- fi. Tieto vecičky však slúžia na kontrolu, výskum ale aj samotnú výrobu nových materiálov a nástrojov.

Slovensko sa aj vďaka tomuto projektu posúva k svetovému výskumu. Ako povedal rektor STU Robert Redhammer počas svojho prejavu: “dnes štartujeme skvelé výskumné projekty, ktoré v budúcnosti pomôžu nielen slovenskej ekonomike, ale aj prestíži Slovenska v medzinárodnom meradle ”. 

Na to, aby sme tvorili kvalitnú vedu na Slovensku však nové kampusy ani nové technológie stačiť nebudú. Všetko totiž záleží od ľudí. Toto je šanca ukázať, že máme kvalitných ľudí, ktorí vedia robiť vedu na svetovej úrovni. Univerzita taktiež investovala aj do vzdelávania a školení na prácu s novými technológiami.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.32.01

Okrem týchto projektov sa realizovalo aj množstvo menších zmien, ktoré pomôžu obnoviť študentský a akademický život na škole. Zrekonštruovali tak interiér aj exteriér budovy. Bezbariérový vstup sa konečne stal samozrejmosťou aj v tomto kampuse.

Oliver Moravčik, prorektor STU a vedúci projektu CAMBO sa vyjadril o potrebe využívania nových technológii. “Novým materiálom patrí budúcnosť,” ako sám poznamenal. Výskumníci neustále hľadajú novšie, pevnejšie a stabilnejšie materiály, vďaka ktorým vznikajú nové technológie, ktoré sa dostávajú aj do nášho každodenného života. Slovensko je konečne súčasťou výskumu vo svetovom meradle.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.31.49

Zdroje: www.science.sk , www.mtf.stuba.sk, zdroj fotografií: foto.mtf.stuba.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK