O ústnu maturitu sa stredoškoláci nejdú potrhať, v BA kraji si ju vybralo len 78 z 3414 maturantov

  • Maturitné preskúšanie sa uskutoční medzi 25. májom a 13. júnom na 17 stredných školách v správe BSK
  • Maturanti, ktorí s priemernou známkou nesúhlasili, mohli do 15. mája požiadať svoju školu o ústnu maturitu
befunky-collage-2-16-1090x610
TASR
  • Maturitné preskúšanie sa uskutoční medzi 25. májom a 13. júnom na 17 stredných školách v správe BSK
  • Maturanti, ktorí s priemernou známkou nesúhlasili, mohli do 15. mája požiadať svoju školu o ústnu maturitu

Z 3414 maturantov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa o lepšiu maturitnú známku pokúsi zabojovať 78. Najviac z nich, 45, má ambíciu vylepšiť si priemerom určenú známku z angličtiny. „Nájdu sa však aj bojovníci o lepšie hodnotenie z fyziky, dejín umenia či občianskej náuky,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Maturitné preskúšanie sa uskutoční medzi 25. májom a 13. júnom na 17 stredných školách v správe BSK.

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR získajú študenti výslednú maturitnú známku ako aritmetický priemer známok z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do priemeru sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.  

Maturanti, ktorí s priemernou známkou nesúhlasili, mohli do 15. mája požiadať svoju školu o ústnu maturitu. Podľa rezortu školstva tak v rámci celého Slovenska urobilo menej ako jedno percento maturantov. V prípade študentov na školách BSK sú to približne dve percentá.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech