Ocenenú slovenskú stavbvu si všimli vo svete. Z týchto kancelárii by si nikdy nechcel ísť na home office

  • Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov
  • Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci
RB architects kancelárie administratívna budova
  • Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov
  • Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci

Administratívna budova ABW sa prednedávnom dostala do článku popredného architektonického portálu Archdaily. Na Slovensku je už ocenená. V roku 2019 bola nominovaná na slovenskú cenu architektúry CEZAAR. 

Stavba vyšla z ateliéru RB Architects od architektov René Baranyai a Borislav Benedek. Na projekte spolupracovali Gabriela Chvostaľová, Marek Vadovič, Gabriela Rolenčíková a Anna Juričková.

Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov ABW (Austria Beton Werk). Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci.

Koncepcia objektu vychádza z troch hlavných princípov – zeleného átria otvoreného do každej miestnosti v objekte, ďalej transparentnosti a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník – zamestnanec.

Tretím podporným princípom návrhu je striktné dodržiavanie ekologických zásad pasívneho štandardu pri návrhu a stavbe objektu, kde je potešiteľný konečný výsledok energetickej bilancie 13 kWh/m2 ročne.

RB architects kancelárie administratívna budova
zdroj: Veronika Nagyová

Navrhli sme pre klienta budovu trojuholníkového tvaru v pôdoryse. Tento zvláštny priestor je magický, pôsobí koherentne a taktiež aj zvnútra pre zamestnancov budovy pôsobí súdržne a vytvára špecifickú atmosféru v budove,“ vysvetľuje zámer architekt Borislav Benedek vo svojom súťažnom videu pre ceny CZAAR.

RB architects kancelárie administratívna budova
zdroj: Veronika Nagyová
RB architects kancelárie administratívna budova
zdroj: Veronika Nagyová

Vnútorné priestory sú osvetlené zo všetkých strán, čo umožňuje bezbariérový dohľad nad všetkými činnosťami vo výrobnom závode.

Budova je vybavená modernou technológiou a zodpovedá kancelárskemu štandardu. Disponuje ventilačným systémom s účinným spätným získavaním tepla.

RB architects kancelárie administratívna budova
zdroj: Veronika Nagyová
Zdroje: Archdaily, CEZAAR, RB Architects

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK